«Դիդակտիկա»–ի խմբագրումների տարբերություն

Ավելացվել է 2063 բայտ ,  5 տարի առաջ
== Դիդակտիկա ==
'''Դիդակտիկա''', մանկավարժության բնագավառ, որը առանձին ճյուղ է դառնում։ Դիդակտիկա տերմինը ներմուծել է [[Յան Ամոս Կոմենսկի]]ն՝ հենվելով դեռևս [[Հին Հունաստան]]ում կիրառվող ՙ« դիդասկոս», «դիդասկալ»( ուսուցիչ, ուսուցանել) արտահայտություններից։ Ուսուցման տեսության նպատակն է սահմանել կրթության բովանդակությունը, ուսուցման սկզբունքները, մեթոդները և նրա կազմակերպման ձևերն ու եղանակները։ Շատ մանկավարժներ ընդհանրացնելով ձևակերպում են, թե դիդակտիկայի խնդիրն է սահմանել «Ինչ սովորեցնել» և «Ինչպես սովորեցնել»։ Առաջինը վերաբերում է կրթության բովանդակությանը, երկրորդը՝ ուսուցման մեթոդին։
 
Դիդակտիկա- (հուներեն՝ διδακτικός-ուսուցանող), մանկավարժության բաժին, որը մշակում է ուսուցման և կրթության տեսությունը: Գոյություն ունի ընդհանուր և մասնավոր դիդակտիկա: Առաջինն զբաղվում է ուսուցման և կրթության ընդհանուր տեսական հարցերով, երկրորդը՝ կոնկրետ ուսումնական առարկայով (մասնավոր մեթոդիկաներ): Սրանք փոխադարձաբար կապված են միմյանց: «Դիդակտիկա» տերմինը մանակվարժական գրականության մեջ գործածվել է դեռևս VXII դարում: Վ. Ռատկեն (1571-1635թվականներին) և Յան Ամոս Կոմենսկին (1952-1670)՝ հենվելով դեռևս [[Հին Հունաստան]]ում կիրառվող ՙ« դիդասկոս», «դիդասկալ»( ուսուցիչ, ուսուցանել) արտահայտություններից, դիդակտիկան դիտում էին որպես «ուսուցանելու արվեստ»: Ուսուցման ու կրթության ընդհանուր տեսական հարցերն առաջին անգամ շարադրել է Յան Ամոս Կոմենսկին իր «Մեծ դիդակտիկա» (1657) աշխատությունում: Հիմնավորելով ուսուցման դս-դասարանային համակարգը՝ նա կրթության բովանդակությունը համապատասխանեցնում էր սովոողների տարիքային-հոգեբանական առանձնահատկություններին: Դեմ լինելով դասային կրթությանը՝ Կոմենսկին զարգացրել է ընդհանուր կրթությն գաղափարը, դարրով իշխող դոգմատիկ, մեխանիկորեն սերտելու մեթոդին հակադրել նոր մեթոդներ, հիմնավորել գիտակցականությն, զննականության, մատչելիության, հաջորդականության և դիդակտիկական այլ այլ սկզբունքներ, սահմանել դիդակտիկայի «ոսկե կանոններ»-ը՝ ուսուցանելիս հեշտի դժվարին անցնելը, կոնկերտից՝ վերացականի, ծանոթից անծանոթին և այլն:
'''Դիդակտիկա''', մանկավարժության բնագավառ, որը առանձին ճյուղ է դառնում։ Դիդակտիկա տերմինը ներմուծել է [[Յան Ամոս Կոմենսկի]]ն՝ հենվելով դեռևս [[Հին Հունաստան]]ում կիրառվող ՙ« դիդասկոս», «դիդասկալ»( ուսուցիչ, ուսուցանել) արտահայտություններից։ Ուսուցման տեսության նպատակն է սահմանել կրթության բովանդակությունը, ուսուցման սկզբունքները, մեթոդները և նրա կազմակերպման ձևերն ու եղանակները։ Շատ մանկավարժներ ընդհանրացնելով ձևակերպում են, թե դիդակտիկայի խնդիրն է սահմանել «Ինչ սովորեցնել» և «Ինչպես սովորեցնել»։ Առաջինը վերաբերում է կրթության բովանդակությանը, երկրորդը՝ ուսուցման մեթոդին։
 
== Աղբյուրներ ==
Ա.Մովսիսյան,« ՙՙՈւրվագծեր հայ դպրոցի և մանկավարժության»