«Պոլսո հայոց պատրիարքություն»–ի խմբագրումների տարբերություն

չ (փոխարինվեց: 1թ → 1 թ (8) oգտվելով ԱՎԲ)
* Սարգիս Ուլնիո (1587–90),
* Հովհաննես Բ (1590–91),
* [[Ազարիա Ա Ջուղայեցի|Ազարիա Ջուղայեցի]] (1591–92),
* Սարգիս Բ Պարոն-Տեր Զեթունցի (1592–96),
* Մելքիսեդեկ Գառնեցի (1599–1600),
* Հովհաննես Խուլ Կոստանդնուպոլսեցի (1600–01, 1609–11, 1621–23, 1631–36),
* [[Գրիգոր Րաբունապետ Կեսարացի|Գրիգոր Բ Կեսարացի]] (1601–08, 1611–1621, 1623–26),
* Զաքարիա Վանեցի (1626–31, 1636–40),
* Դավիթ Արևելցի (1640–41, 1643–49, 1650–51),
* Խաչատուր Սեբաստացի (1642–43),
* Թովմաս Բ Բերիացի (1644, 1657–59),
* [[Եղիազար Ա Այնթափցի|Եղիազար Այնթապցի]] (1651–52),
* Հովհաննես Դ Մուղնեցի (1652–55),
* Մարտիրոս Բ Քեֆեցի (1659–60),
* Ղազար Սեբաստացի (1660–1663),
* [[Հովհաննես Թութունջի|Հովհաննես Ե Թութունճի]] (1663–64, 1665–1667),
* Սարգիս Գ Թեքիրտաղցի (1664–65, 1667–1670),
* Ստեփանոս Բ Մեղրեցի (1670–74),
* Մելքիսեդեկ Բ Սուպհի (1698–99, 1700–01),
* Մխիթար Քյուրտիստանցի (1699–1700),
* [[Ավետիք Եվդոկացի|Ավետիք Եվդոկիացի]] (1702–03, 1704–1706),
* Գալուստ Կայծակն Ամասիացի (1703–04),
* Ներսես Պալաթցի (1704),
* Հովհաննես Է Իզմիրցի (1707–08),
* Հովհաննես Ը Գանձակեցի (1714–15),
* [[Հովհաննես Թ Կոլոտ Բաղիշեցի]] (1715–41),
* [[Հակոբ Նալյան Զմարացի|Հակոբ Բ Նալյան Զմմարացի]] (1741–48, 1752–64),
* Պրոխորոն Սիլիստրեցի (1749),
* Մինաս Ակներցի (1749–1751),
* Գևորգ Ղափանցի (1751–52),
* [[Գրիգոր Պատրիարք|Գրիգոր Գ Պասմաճյան Կոստանդնուպոլսեցի]] (1764–73),
* Զաքարիա Փոքուզյան Կաղզվանցի (1773–81, 1782–1799),
* Հովհաննես Ժ Համատանցի (1781–82),
* [[Դանիել Ա Սուրմառեցի|Դանիել Սուրմառեցի]] (1799–1800),
* Հովհաննես Չամաշըրճյան Բաբերդցի (1800–01),
* Գրիգոր Խամսեցի (1801–02, 1802–13),
* Հակոբոս Գ Սերոբյան (1839–40, 1848–58),
* Աստվածատուր Բ Կոստանդնուպոլսեցի (1841–44),
* [[Մատթէոս Չուխաճեան|Մատթեոս Բ Չուխաճյան Կոստանդնուպոլսեցի]] (1844–48),
* Գևորգ Բ Քերեսթեճյան Կոստանդնուպոլսեցի (1858–60),
* Սարգիս Ե Գույումճյան Ադրիանուպոլսեցի (1860–61),
* Պողոս Բ Թագթագյան Պրուսացի (1863–69),
* Իգնատիոս Գագմաճյան Իսթանպուլցի (1869),
* [[Մկրտիչ Ա Վանեցի|Մկրտիչ Վանեցի Խրիմյան]] (1869–1873),
* [[Ներսես Վարժապետյան|Ներսես Բ Վարժապետյան Իսթանպուլցի]] (1874–84),
* Հարություն Վեհապետյան (1885–88),
* [[Խորեն Աշըգյան]] (1888–94),
* Մատթեոս Գ Իզմիրլյան Իսթանպուլցի (1894–96, 1908–09),
* [[Մաղաքիա Օրմանյան|Մաղաքիա Օրմանյան Իսթանպուլցի]] (1896–1908),
* [[Եղիշե Դուրյան|Եղիշե Դուրյան Իսթանպուլցի]] (1909–11),
* Հովհաննես Արշարունի Իսթանպուլցի (1912–13),
* [[Զավեն Տեր Եղիյան|Զավեն Եղիայան Պաղտատցի]] (1913–15, 1919–22), փոխանորդության շրջան (1915–19), Տեղապահության շրջան (1922–27),
* Մեսրոպ Նարոյան Մշեցի (1927–44), Տեղապահության շրջան (1944–50),
* Գարեգին Խաչատուրյան Տրապիզոնցի (1951–61),
* [[Շնորհք Գալուստյան|Շնորհք Գալուստյան Յուզկատցի]] (1961–90),
* Գարեգին Բ Գազանճյան (1990–98),
* Մեսրոպ Բ Մութաֆյան (1998-ից)։
Անանուն մասնակից