«Մասնակցի քննարկում:Armen Ohanian»–ի խմբագրումների տարբերություն

(Հետշրջում և մասնակցի քննարկման վերծանում)
´³ñ»õ Ó»½£ ÊÙµ³·ñÙ³Ý Ýå³ï³ÏÁ ß³ï å³ñ½ ¿£ §ò»ÕÇÝ ëÇñïÁ¦ ѳïáñÇÝ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ×Çßï Ãí³Ï³ÝÁ 1909 ¿£ 1921ÇÝ Ññ³ï³ñ³Ïí³ÍÁ ì³ñáõųÝÇ §Ð³óÇÝ »ñ·Á¦ ѳïáñÝ ¿£ [[Armen Ohanian]]
{{quote|Բարեւ ձեզ: Խմբարման նպատակը շատ պարզ է: «Ցեղին սիրտը» հատորին հրատարակության ճիշտ թվականը 1909 է: 1921-ին հրատարակվածը Վարուժանի «Հացին երգը» հատորն է:}}--[[Մասնակից:Արամ Սողոմոնյան|<font face="GHEA Grapalat"; color="black">'''<big>Ա</big>'''ր</font>]][[Մասնակցի քննարկում:Արամ Սողոմոնյան|<font face="GHEA Grapalat"; color="black">ամ</font>]] 20:51, 18 Մարտի 2016 (UTC)
 
[[User:GeoO|<font color = "orange"><big>Ջ</big></font><font color = "black">եօ</font>]] ջան, մասնակիցը ճիշտ է ասում՝ [http://ահաhttp://www.encyclopedia.am/pages.php?bId=2&hId=1625%20%D4%B4%D5%A1%D5%B6%D5%AB%D5%A5%D5%AC%20%D5%8E%D5%A1%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%AA%D5%A1%D5%B6 ահա]:--[[Մասնակից:Արամ Սողոմոնյան|<font face="GHEA Grapalat"; color="black">'''<big>Ա</big>'''ր</font>]][[Մասնակցի քննարկում:Արամ Սողոմոնյան|<font face="GHEA Grapalat"; color="black">ամ</font>]] 20:54, 18 Մարտի 2016 (UTC)