«Մասնակցի քննարկում:Armen Ohanian»–ի խմբագրումների տարբերություն

(→‎1909: Նոր բաժին)
 
Ողջույն։ Եթե դժվար չէ, կարո՞ղ եք բացատրել [https://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D5%91%D5%A5%D5%B2%D5%AB%D5%B6_%D5%BD%D5%AB%D6%80%D5%BF%D5%A8_(%D5%AA%D5%B8%D5%B2%D5%B8%D5%BE%D5%A1%D5%AE%D5%B8%D6%82)&diff=prev&oldid=3991287 այս] խմբագրման նպատակը։ --[[User:GeoO|<font color = "orange"><big>Ջ</big></font><font color = "black">եօ</font>]] 19:31, 18 Մարտի 2016 (UTC)
 
´³ñ»õ Ó»½£ ÊÙµ³·ñÙ³Ý Ýå³ï³ÏÁ ß³ï å³ñ½ ¿£ §ò»ÕÇÝ ëÇñïÁ¦ ѳïáñÇÝ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ×Çßï Ãí³Ï³ÝÁ 1909 ¿£ 1921ÇÝ Ññ³ï³ñ³Ïí³ÍÁ ì³ñáõųÝÇ §Ð³óÇÝ »ñ·Á¦ ѳïáñÝ ¿£ [[Armen Ohanian]]
2005

edits