«Իսլանդերենի քերականություն»–ի խմբագրումների տարբերություն

 
==Մակբայ==
Մակբայը ցույց է տալիս գործողության կատարման տեղը, ժամանակը, ձևը և չափը։ Այն չի հոլովվում, փոխվում ըստ սեռի և թվի, սակայն ածականի պես ունի համեմատության աստիճաններ։
 
Իսլանդերենում մակբայների կազման հիմնական եղանակը ածականի չեզոք սեռի հայցական հոլովը եզակի թվով օգտագործելն է․ օրինակ՝ ''hár'' - բարձր (ածական) → ''hátt'' - բարձր (մակբայ)։ Որոշ դերանուների չեզոք սեռի հայցական հոլովը եզակի թվով օգտագործվում են որպես մակբայներ․ օրինակ՝ ''hver'' - ով → ''hvað'' - ինչպես։ Որոշ մակբայներ կազմվում են '''-a''' ածանցով․ օրինակ՝ ''illur'' - չար, վատ (ածական) → ''illa'' - վատ (մակբայ)։ '''-legur''' վերջածանց ունեցող ածականներից մակբայ կազմելիս դրանք ստանում են '''-lega''' վերջածանցը․ օրինակ՝ ''skemmtilegur'' - ուրախ, զվարճալի → ''skemmtilega'' ուրախ եղանակով, զվարճալիորեն: '''-lega''' վերջածանցով կազմվում են նաև մի քանի մակբայներ, որոնց համապատասխան ածականը չունի '''-legur''' վերջածանց․ օրինակ՝ ''kær'' - սիրելի → ''kærlega'' - սիրելով (մակբայ)։
 
===Մակբայների համեմատության աստիճանները===
 
 
==Ծանոթագրություններ==