«Իսլանդերենի քերականություն»–ի խմբագրումների տարբերություն

| hinar
| hin
|}
 
Ազատ որոշյալ հոդի օգտագործումը սահմանափակ է։ Այժմ այն կիրառվում է հիմնականում պաշտոնական անվանումներում և առավել պահպանողական պարբերականների կողմից։ Բանավոր խոսքում ազատ որոշյալ հոդը հազվադեպ է հանդիպում։
 
Ածանցային որոշյալ հոդը նման է ազատ որոշյալ հոդին և միանում է գոյականին։ Բառին միանալիս այն կորցնում է առաջին '''h''' հնչյունը, իսկ եթե բառը վերջանում է ձայնավորով, ապա նաև երկրորդ '''i''' հնչյունը։
 
{| class="wikitable"
|-
! rowspan="2" style="text-align: center;"|
Հոլով
! colspan="3" style="text-align: center;"|
Եզակի թիվ
! colspan="3" style="text-align: center;"|
Հոգնակի թիվ
|-
! Արական սեռ
! Իգական սեռ
! Չեզոք սեռ
! Արական սեռ
! Իգական սեռ
! Չեզոք սեռ
|-
| Ուղղական
| -(i)nn
| -(i)n
| -(i)ð
| -(i)nir
| -(i)nar
| -(i)n
|-
| Սեռական
| -(i)ns
| -(i)nnar
| -(i)ns
| -(i)nna
| -(i)nna
| -(i)nna
|-
| Տրական
| -(i)num
| -(i)nni
| -(i)nu
| -(i)num
| -(i)num
| -(i)num
|-
| Հայցական
| -(i)nn
| -(i)na
| -(i)ð
| -(i)na
| -(i)nar
| -(i)n
|}