«Իսլանդերենի քերականություն»–ի խմբագրումների տարբերություն

==Թվական==
 
===Քանակական թվականթվականներ===
Իսլանդերենի քանակական թվականներից չորսը՝ ''einn'' (մեկ), ''tveir'' (երկու), ''þrír'' (երեք), ''fjórir'' (չորս), հոլովվում են և փոխվում ըստ սեռի՝ կախված գոյականի հոլովից և սեռից։<ref name="Берков"></ref>
{| class="wikitable"
|}
 
''Femm'' (հինգ) թվականից բարձր քանակական թվականները չեն հոլովվում, սակայն փոխվում են ըստ սեռի և թվի, իսկ ''hundrað'' (հարյուր), ''þúsund'' (հազար), ''milljón'' (միլիոն) և ''milljarður'' (միլիարդ) թվականները կարող են օգտագործվել որպես գոյական և հոլովվել։
 
===Դասական թվականթվականներ===
Դասական թվականները կազմվում են՝ քանակական թվականներին '''-ði''', '''-ðji''', '''-ti''', '''-asti''', '''-di''' ածանցները ավելացնելով։ ''Einn'' (մեկ), ''tveir'' (երկու), ''þrír'' (երեք) և ''fjórir'' (չորս) թվականները ունեն անկանոն դասական թվականի ձև․ ''einn'' - ''fyrsti'', ''tveir'' - ''annar'', ''þrír'' - ''þriðji'', ''fjórir'' - ''fjórði'', ընդ որում՝ ''annar'' դասական թվականը փոփոխվում է ըստ սեռի, թվի և հոլովի։
 
 
Բաղադրյալ քանակական թվականներից դասական կազմելիս փոխվում են երկու մասն էլ՝ ''tuttugu og einn'' (քսանմեկ) - ''tuttugusti og fyrsti'' (քսանմեկերորդ)։
 
 
===Կոտորակային թվականներ===
Կոտորակային թվականները կազմվում են ''heill'', ''hálfur'' բառերի, ինչպես նաև դասական թվականների օգնությամբ։
{| class="wikitable"
|-
! Մաթեմատիկական արտահայտություն
! Իսլանդերեն
! Հայերեն
|-
| 1/1
| einn heill
| մեկ
|-
| 2/1
| tveir heilir
| երկու
|-
| 1/2
| (einn) hálfur
| կես, (մեկ) երկրորդ
|-
| 3/2
| þrír hálfir
| երեք երկրորդ
|-
| 1/3
| einn þriðji
| մեկ երրորդ
|-
| 6/4
| sex fjórðu
| վեց քառորդ
|}
 
==Ծանոթագրություններ==