«Իսլանդերենի քերականություն»–ի խմբագրումների տարբերություն

[[Իսլանդերեն]]ը ունի բարդ բառակազմության համակարգ, քանի որ գոյականները[[գոյական]]ները, ածականները[[ածական]]ները, դերանունները[[դերանուն]]ները, թվականները[[թվական]]ները և որոշյալ [[Հոդ (քերականություն)|հոդը]] փոփոխվում են ըստ սեռի, թվի և հոլովի, իսկ բայերը փոփոխվում են ըստ անձի, թվի, ժամանակի, սեռի և եղանակի։ Ի տարբերություն [[դանիերեն]]ի, [[նորվեգերեն]]ի և [[շվեդերեն]]ի՝ իսլանդերենը պահպանել է հին նորվեգերենի բառակազմական կաղապարները։
 
==Բառերի դասավորությունը==