«Զարգացման հոգեբանություն»–ի խմբագրումների տարբերություն

Առանց խմբագրման ամփոփման
{{unreferenced}}
{{wikify}}
Տարիքային հոգեբանություննհոգեբանություն, կամ այլ կերպ անվանում են նաև զարգացման հոգեբանություն:Այնհոգեբանությունը ընդհանուր հոգեբանության կարևոր ու հեռանկարային բաժիններիցճյուղերից է: Այն զբաղվումհետազոտում է աճողմարդկային ուհոգեկանի զարգացողզարգացման մարդկայինբոլոր անձնավորության հոգեկանփուլերը, իմացական գործընթացների, հոգեկան հատկությունների տարիքային զարգացման ու ձևավորման հիմնախնդիրներովհիմնախնդիրները և հաշվի է առնում կենսաբանական, անտրոպոլոգիական, սոցիալական և հոգեբանական գործոնները, որոնք ազդում և նպաստում են հոգեկանի զարգացմանը: Զարգացման հոգեբանությունը ձգտում է բացահայտել օնտոգենեզի հաջորդական փուլերի հոգեբանական բովանդակությունը և հոգեկան պրոցեսների տարիքյին դինամիկան...:
Այն ունի իր ենթաճյուղերը` պրենատալ շրջանի հոգեբանություն,մանկական և մեծահասակների հոգեբանություն: