Բացել գլխավոր ցանկը

Changes

== Գրություն ==
{{Հիմնական|Հունական այբուբեն}}
{{lang-grc2|'''Αα'''}} — [[Ալֆա (տառ)|Ալֆա]], {{lang-grc2|'''Ββ'''}} — [[ԲետաՎիտա (տառ)|ԲետաՎիտա]], {{lang-grc2|'''Γγ'''}} — [[Գամմա (տառ)|Գամմա]], {{lang-grc2|'''Δδ'''}} — [[Դելտա (տառ)|Դելտա]], {{lang-grc2|'''Εε'''}} — [[ԷպսիլոնԷփսիլոն (տառ)|ԷպսիլոնԷփսիլոն]], {{lang-grc2|'''Ζζ'''}} — [[ՁետաԶիտա (տառ)|ՁետաԶիտա]], {{lang-grc2|'''Ηη'''}} — [[ԷտաԻտա (տառ)|ԷտաԻտա]], {{lang-grc2|'''Θθ'''}} — [[ՏետաԹիտա (տառ)|ՏետաԹիտա]], {{lang-grc2|'''Ιι'''}} — [[ՅոտաԻոտա (տառ)|ՅոտաԻոտա]], {{lang-grc2|'''Κκ'''}} — [[Կապպա (տառ)|Կապպա]], {{lang-grc2|'''Λλ'''}} — [[ԼյամբդաԼամդա (տառ)|ԼյամբդաԼամդա]], {{lang-grc2|'''Μμ'''}} — [[ՄյուՄի (տառ)|ՄյուՄի]], {{lang-grc2|'''Νν'''}} — [[Նյու (տառ)|Նյու]], {{lang-grc2|'''Ξξ'''}} — [[Քսի (տառ)|Քսի]], {{lang-grc2|'''Οο'''}} — [[Օմիկրոն (տառ)|Օմիկրոն]], {{lang-grc2|'''Ππ'''}} — [[Պի (տառ)|Պի]], {{lang-grc2|'''Ρρ'''}} — [[Ռո (տառ)|Ռո]], {{lang-grc2|'''Σσς'''}} — [[Սիգմա (տառ)|Սիգմա]], {{lang-grc2|'''Ττ'''}} — [[ՏաուՏավ (տառ)|ՏաուՏավ]], {{lang-grc2|'''Υυ'''}} — [[Իփսիլոն (տառ)|Իփսիլոն]], {{lang-grc2|'''Φφ'''}} — [[Ֆի (տառ)|Ֆի]], {{lang-grc2|'''Χχ'''}} — [[Խի (տառ)|Խի]], {{lang-grc2|'''Ψψ'''}} — [[Փսի]], {{lang-grc2|'''Ωω'''}} — [[Օմեգա (տառ)|Օմեգա]].
 
Հին հույներն օգտագործում էին հունական այբուբեն՝ ծագած, ինչպես համարվում է, փյունիկյան գրությունից։ Դասական վիճակում հունական այբուբենը՝ բաղկացած 24 տառից, ձևավորվել է Ք. ա. 5-րդ դարում։ Հնագույն արձանագրություններում գրությունը աջից ձախ է, ապա որոշ ժամանակ կիրառվում էր պարուրաձև (բուստրոֆեդոն, հուն. «եզան շրջադարձ») գրությունը, երբ գրության ուղղությունը հերթով փոխվում էր տողից տող։ Ք. ա. 4-րդ դարում վերջնականապես հաստատվեց ժամանակակից՝ ձախից աջ գրությունը։ [[Հելլենիզմ]]ի շրջանի արձանագրություններում սկսեցին կիրառվել վերտողային նշաններ՝ արտահայտելու շեշտի երեք և շնչեղացման երկու տեսակները։