«Զանգվածի ներգործության օրենք»–ի խմբագրումների տարբերություն

Առանց խմբագրման ամփոփման
 
== Օրենքի նկարագիր ==
Զանգվածի ներգործության օրենքը կապ է հաստատում քիմիական ռեակցիայի [[Արագություն|արագությ]]ան և փոխազդվող նյութերի [[խտությունկոնցենտրացիա]]ների միջև։
Համաձայն [[Զանգված]]ի ներգործության օրենքի, արագությունը, որով А նյութը փոխազդում է В նյութի հետ, կախված է դրանց խտությունիցկոնցենտրացիաից կամ ակտիվությունից։ Դարձելի ռեակցիայի համար՝ аА+bВ=mМ+nN, ուղիղ ռեակցիայի (ձախից աջ ընթացող) արագությունը արտահայտվում է v<sub>1</sub> = k<sub>1</sub>[A]<sup>a</sup>[B]<sup>b</sup>, հետադարձ ռեակցիայի (աջից ձախ ընթացող) արագությունը՝ v<sub>2</sub>= = k<sub>2</sub>[M]<sup>m</sup>[N]<sup>n</sup>, որտեղ k<sub>1</sub> ն к<sub>2</sub>-ը ռեակցիաների արագությունների հսատատուններն են կամ տեսակարար արագությունները, [А], [В], [M], [N]-ը՝ А, В, M, N նյութերի խտությունները։մոլային կոնցենտրացիաները։ Ուղիղ ռեակցիայի արագությունը ռեակցիայի ընթացքում փոքրանում է, իսկ հետադարձ ռեակցիայինը՝ մեծանում։ Երբ ռեակցիաների արագությունները հավասարվում են՝ V<sub>1</sub> = V<sub>2</sub>, հաստատվում է hավասարակշռություն։ Այդ դեպքում ռեակցիային մասնակցող նյութերի խտություններիկոնցենտրացիաների միջև կապն արտահայտվում Է
k<sub>1</sub>/k<sub>2</sub>=K[M]<sup>m</sup>[N]<sup>n</sup>/[A]<sup>a</sup>[B]<sup>b</sup>
 
առնչությամբ, որտեղ K-ն հաստատուն մեծություն է տվյալ ռեակցիայի և [[ջերմաստիճան]]ի համար և կոչվում է ռեակցիայի հավասարակշռության հաստատուն (կոնստանտ)։ Գազային նյութերի համար հավասարումն արտահայտվում է նյութերի պարցիալ ճնշումներով։ Զանգվածի ներգործության օրենքը կիրառվում է քիմիական պրոցեսների տարբեր հաշվարկների համար (օրինակ, ամոնիակի սինթեզ, ծծմբային գազի օքսիդացում և այլն), թույլ է տալիս վճռելու հարցեր, թե հյութերինյութերի խտություևներիկոնցենտրացիաների տրված հարաբերության դեպքում որ ուղղությամբ կընթանա ռեակցիան, որքան շատ կստացվի ցանկալի նյութը ռեակցիայի այս կամ այն պայմաններում։
 
{{ՀՍՀ}}
Անանուն մասնակից