«Տրիտիում»–ի խմբագրումների տարբերություն

Առանց խմբագրման ամփոփման
(Նոր էջ «ՏՐԻՏԻՈՒՄ (լատ․ Tritium), T (կամ 3H), ջրածնի ռադիոակտիվ իզոտոպ, զանգվա ծի թիվը՝ 3 (այստեղից էլ անվանումը՝ <...»:)
 
'''Տրիտիում'''([[Լատիներեն|լատ]]․՝ Tritium), [[Ջրածին|ջրածնի]] ռադիոակտիվ իզոտոպ, զանգվածի թիվը՝ 3:1934 թվականին հայտնագործել են է․ Ռեզերֆորղը, Մ․ Լ․ Օլիֆանտը և Պ․ Հարտեկը։ Տրիտիումը p-ակտիվ է։ Տրիտիումի մի ջուկը տրիտոնն է։ Բնության մեջ տրիտիումի աննշան քանակությամբ գոյանում է ազոտի ատոմների վրա տիեզերական ճառագայթման նեյտրոնների ազդեցությամբ, ինչպես նա նույն ճառագայթման առաջացրած միջուկային ճեղքումների ժամանակ Ստացված անր ջուրը» անձրևի հետ իջնում է երկրի վրա։ Արհեստականորեն տրիտիումը ստացվում է միջուկային ռեակտորում՝ լիթիումային թիրախի նեյտրոնաճառագայթման ժամանակ կամ ցիկլոտրոնում՝ դեյտերիումի կամ բերիլիումի թիրախները [[Դեյտրոն|դեյտրոններ]]ի փնջով ռմբակոծելիս։ Տրիտիումը կիրառվում է ջերմամիջուկային սինթեզի ռեակցիաներում՝ որպես կարևորագույն բաղադրիչ, ջերմամիջուկային ռումբերում՝ որպես վառելիք, ինչպես նաև քիմիական, կենսաբանական և ջրաբանական հետազոտություններում։
ՏՐԻՏԻՈՒՄ (լատ․ Tritium), T (կամ 3H),
 
ջրածնի ռադիոակտիվ իզոտոպ, զանգվա
{{ՀՍՀ}}
ծի թիվը՝ 3 (այստեղից էլ անվանումը՝
< հուն, xptxog–երրորդ)։1934թվականին հայտնա–
գործել են է․ Ռեզերֆորղը, Մ․ Լ․ Օլիֆան–
տը և Պ․ Հարտեկը։ Տ․ p-ակտիվ է (Ep=
= 0,0Տ Մէվ), T,/2= 12,262 տարի։ Տ–ի մի
ջուկը տրիտոնն է։ Բնության մեջ Տ․ աննշան
քանակությամբ գոյանում է ազոտի ատըմների
վրա տիեզերական ճառագայթման
նեյտրոնների ազդեցությամբ (}4N -fn->
–>fT~l-1gC), ինչպես նա նույն ճառագայթման
առաջացրած միջուկային ճեղքումների ժամանակ
Ստացված անր ջուրը» անձրևի հետ իջնում է երկրի
վրա։ Բնական ջրերում Տ–ի պարունակու
թյունը ջրածնի համեմատությամբ կազ
մում է ^10~*8։ Արհեստականորեն Տ․
ստացվում է միջուկային ռեակտորում՝
լիթիումային թիրախի նեյտրոնափն ճա
ռագայթման ժամանակ (jLi+n-»JT+
-f JHe) կամ ցիկլոտրոնում՝ դեյտերիու–
մի կամ բերիլիումի թիրախները դեյտրոն–
ների փնջով ռմբակոծելիս։ Տ․ կիրառվում
է ջերմամիջուկային սինթեզի ռեակցիանե
րում՝ որպես կարևորագույն բաղադրիչ,
ջերմամիջուկային ռոլմբերում՝ որպես վա
ռելիք, ինչպես նաև քիմ․, կենսբ․ և ջրա
բանական հետազոտություններում։
Эванс Э․, Тритий и его соедине
ния, пер․ с англ․, М․, 1970․ Հ․ Բադաչյան