«R (ծրագրավորման լեզու)»–ի խմբագրումների տարբերություն

չ
կետադրական, փոխարինվեց: : → ։ (40)
չ (կետադրական, փոխարինվեց: : → ։ (40))
R-ը տվյալների վիճակագրական մշակման և համապատասխան վրա գծապատկերների կառուցման համար նախատեսված ծրագրավորման լեզու է:է։ Բացի այդ այն բաց ծրագրային համակարգ է GNU-ի շրջանակներում մաթեմատիկական տարբեր հաշվարկների իրականացման համար:համար։ Հարցումները, տվյալներ մշակողների քննարկումները և տվյալների բազաների գիտական գրականության ուսունասիրությունները ցույց են տալիս, որ R-ի հանրաճանաչությունը վերջին տարիների ընթացքում էականորեն աճել է:է։
 
R-ը S ծրագրավորման լեզվի ընդլայնումն է:է։ S-ը ստեղծվել է Ջոհն Չեմբերսի (John Chambers) կողմից` Bell Labs-ում:ում։
R-ը տվյալների վիճակագրական մշակման և համապատասխան վրա գծապատկերների կառուցման համար նախատեսված ծրագրավորման լեզու է: Բացի այդ այն բաց ծրագրային համակարգ է GNU-ի շրջանակներում մաթեմատիկական տարբեր հաշվարկների իրականացման համար: Հարցումները, տվյալներ մշակողների քննարկումները և տվյալների բազաների գիտական գրականության ուսունասիրությունները ցույց են տալիս, որ R-ի հանրաճանաչությունը վերջին տարիների ընթացքում էականորեն աճել է:
R-ը ստեղծվել է Նոր Զելանդիայի Օկլանդ համալսարանի վիճակագրության ֆակուլտետի աշխատակիցներ Ռոս Այհեկի և Ռոբերտ Ջենտլմենի կողմից (ում անունների սկզբնատառերից էլ ստացել է R անվանումը) և այժմ զարգացվում է R Foundation կազմակերպության զարգացման թիմի կողմից, որի անդամներից է նաև Չեմբերսը:Չեմբերսը։ R-ը GNU պրոյեկտ է, և նրա միջավայրը գրված է C, Fortran և R լեզուներով:լեզուներով։ Այն անվճար հասանելի է GNU General Public License – ի միջոցով և pre-compiled բինար տարբերակները ապահովում են տարբեր օպերացիոն համակարգերի համար:համար։ R – ում օգտագործվում է հրամանային տողի միջավայր, չնայած որ գոյություն ունեն նաև մի քանի գրաֆիկական միջավայրեր, օրինակ R Commander, RKWard, RStudio, Weka, Rapid Miner, KNIME , ինչպես նաև Microsoft Office օֆիսային ծրագրերին ինտեգրվելու միջոցներ:միջոցներ։ Բացի այդ տարբեր տեքստային և կոդային խմբագրիչներում նախաեսված են հատուկ ռեժիմներ R-ի հետ աշխատելու համար:համար։
R-ը S ծրագրավորման լեզվի ընդլայնումն է: S-ը ստեղծվել է Ջոհն Չեմբերսի (John Chambers) կողմից` Bell Labs-ում:
R-ը ստեղծվել է Նոր Զելանդիայի Օկլանդ համալսարանի վիճակագրության ֆակուլտետի աշխատակիցներ Ռոս Այհեկի և Ռոբերտ Ջենտլմենի կողմից (ում անունների սկզբնատառերից էլ ստացել է R անվանումը) և այժմ զարգացվում է R Foundation կազմակերպության զարգացման թիմի կողմից, որի անդամներից է նաև Չեմբերսը: R-ը GNU պրոյեկտ է, և նրա միջավայրը գրված է C, Fortran և R լեզուներով: Այն անվճար հասանելի է GNU General Public License – ի միջոցով և pre-compiled բինար տարբերակները ապահովում են տարբեր օպերացիոն համակարգերի համար: R – ում օգտագործվում է հրամանային տողի միջավայր, չնայած որ գոյություն ունեն նաև մի քանի գրաֆիկական միջավայրեր, օրինակ R Commander, RKWard, RStudio, Weka, Rapid Miner, KNIME , ինչպես նաև Microsoft Office օֆիսային ծրագրերին ինտեգրվելու միջոցներ: Բացի այդ տարբեր տեքստային և կոդային խմբագրիչներում նախաեսված են հատուկ ռեժիմներ R-ի հետ աշխատելու համար:
Յուրահատկուրյունները
R-ն ունի վիճակագրական և թվային մեթոդների լայն սպեկտր և ունի փաթեթների օգնությամբ ընդլայնվելու լայն հնարավորություն:հնարավորություն։ Փաթեթները` հատուկ ֆունկցիաների կամ հատուկ ոլորտների իրականացման գրադարաններ են:են։ R-ի տեղադրվող ծրագրի հետ ներառված են հիմնական փաթեթները, իսկ ընդհանրապես 203-ի տվյալներով գոյություն ունեն ավելի քան 4000 փաթեթներ:փաթեթներ։
R-ի յուրահատկություններից է նաև գրաֆիկական հնարավորությունը, որը կայանում է բավականին արդ և որակյալ գրաֆիկների ստեղծման մեջ, որոնք պարունակում են նաև մաթեմատիկական սիմվոլներ: սիմվոլներ։
 
R-ի առավելությունները և թերությունները
Առավելությունները.
* R ազատ տարածվող ծրագրային համակարգ է:է։ Յուրաքանչյուր մարդ կարող է այն ներբեռնել http://www.rproject.org կայքից:կայքից։
* Բավականին հեշտ է տեղդրվում Windows, MacOS, Linux օպերացիոն համակարգերի վրա:վրա։
* R-ի բազային փաթեթը շատ քիչ տեղ է զբաղեցնում կոշտ սկավառակի վրա և ներառում է վիճակագրական վերլուծության համար անհրաժեշտ բոլոր ֆունկցիաները:ֆունկցիաները։
* Ավելի լուրջ աշխատանքի համար միշտ հնարավոր է ավելացնել լրացուցիչ օգտակար փաթեթներ:փաթեթներ։
* Ներկայումս մշակված են բազմաթիվ փաթեթներ, որոնք կիրառվում են գիտության գրեթե բոլոր ոլորտներում, որտեղ օգտագործվում է վիճակագրություն:վիճակագրություն։
* Հնարավոր է աշխատել մեծ զանգվածային տվյալների հետ (մի քանի հարյուր հազար ուսումնասիրություններ):։
* Օգնության և հուշումների ներդրված համակարգ:համակարգ։
* Լավ գրաֆիկական հնարավորություններ հետազոտությունների արդյունքները ցուցադրելու համար:համար։
* Անհրաժեշտ ֆունկցիաների ինքնուրույն ստեղծման հնարավորություն:հնարավորություն։
* R-ի վերաբերյալ կա բավականին շատ անվճար գրականություն:գրականություն։
 
Թերությունները .
 
* Ի տարբերություն այլ կոմերցիոն լեզուների, R-ը չունի գրաֆիկական աշխատանքային միջավայր:միջավայր։ Նրա միջավայրը հրամանային տողի միջավայրն է, այսինքն պետք է իմանալ անհրաժեշտ ֆունկցիաները և լեզվի ծրագրային շարահյուսությունը:շարահյուսությունը։
* Չկա կոմերցիոն ապահովում (բայց գոյություն ունի միջազգային համակարգ՝ նորությունները տարածելու համար):։
* Հայերեն լեզվով գրականություն չկա:չկա։ *
 
 
Առևտրայնացում
2007թ.-ին հիմնված Revolution Analitics ընկերությունը իր գործունեությունը լրիվությամբ նվիրում է R լեզվի առևտրայնացմանը:առևտրայնացմանը։ Նրա Revolution R փաթեթում ներառված են այնպիսի բաղադրիչներ (որոնք R –ի անվճար տարբերակի հետ չեն լինում), որոնք հնարավորույուն են տալիս կատարել զուգահեռ ծրագրավորում, ինտեգրվել Web տեխնոլոգիաներին:տեխնոլոգիաներին։ 2011 թ.-ի հոկտեմբերին Oracle ընկերությունը թողարկել է Big0Data Appliance ապարատա-ծրագրային համալիր NoSql կլաստեր-սերվերների վրա զանգվածա-ծրագրային մշակումներ իրականացնելու համար, իսկ 2012-ին R-ը ներդրվել է Oracle Database-ում:ում։
CRAN
R-ը և նրա փաթեթները տարածված են CRAN-ի միջոցով:միջոցով։ Ներկայումս աշխարհում հասանելի է CRAN 60 հայելի:հայելի։ Գլխավոր հայելին գտնվում է Վիեննայում:Վիեննայում։
R ինֆորմացիոն տեղեկագիր
Տարեկան երկու երեք անգամ լույս է տեսնում և ազատ տարածվում է R Journal տեղեկատվական տեղեկագիրը:տեղեկագիրը։ Այն տեղեկություններ է պարունակում տվյալների վիճակագրական վերլուծության և մշակման մասին:մասին։
Կոնֆերանսներ
Սկսած 2004 թվականից R-ին նվիրված ամենահայտնի կոնֆերանսներից մեկը՝ useR-ը անցկացվում է ամեն տարի,:։ 2009 թ.-ից սկսած յուրաքանչյուր գարնանը Չիկագոյում անցկացվում է կոնֆերանս նվիրված R-ի կիրառմանը ֆինանսական համակարգերում:համակարգերում։ Իսկ 2013թ.-ին տեղի ունեցավ առաջին կոնֆերանսը նվիրված R-ի կիրառմանը ապահովագրության ոլորտում:ոլորտում։
274 658

edits