«Հոգեկան վիճակներ»–ի խմբագրումների տարբերություն

Ավելացվել է 34 բայտ ,  5 տարի առաջ
չ
կետադրական, փոխարինվեց: ։Ս → ։ Ս, : → ։ (43), այլոք → այլք
չ (Ռոբոտ․ Տեքստի ավտոմատ փոխարինում (-` +՝))
չ (կետադրական, փոխարինվեց: ։Ս → ։ Ս, : → ։ (43), այլոք → այլք)
'''Հոգեկան վիճակներ''', տևական ժամանակահատվածում [[հոգեկան պրոցեսներ]]ի ընթացքը և նրա համեմատական կայունությունը, հոգեկան բաղադրիչների միջև փոխադարձ ամբողջականությունը:ամբողջականությունը։ Հոգեկան վիճակները հարաբերականորեն կայուն, ոչ ինտենսիվ և ցածր շարժունակությամբ օժտված հոգեկան երևույթներ են։Սակայնեն։ Սակայն մեծամասամբ այդ արտաքին և ներքին պատճառները չեն գիտակցվում կամ գիտակցվում են մասամբ, և [[անհատ]]ը գիտակցում է միայն տվյալ վիճակը։
 
== Հոգեկան վիճակների մեկնաբանությունը փիլիսոփայության մեջ ==
Մ.թ.ա. 4-րդ դարում [[Հերակլիտ]]ը նշել է, որ «վիճակ» բառը վկայում է կայունություն և հարատևություն:հարատևություն։ Միևնույն ժամանակ նա նշել է [[հոգեկան վիճակներ]]իվիճակների դինամիկության, պրոցեսային բնույթի մասին և ավելացրել, որ «հոգու վիճակը» կարող է անցում կատարել մի որակից մեկ այլ որակի:որակի։ Հին հելլենիստական ժամանակաշրջանի ներկայացուցիչներից Ալկմեոնը, [[Էմպեդոկլես]]ը, [[Դեմոկրիտ]]ը և այլոքայլք գտնում էին, որ հոգեկան վիճակը՝ որպես մարդու հոգու վիճակ, պայմանավորված է արտաքին և ներքին գործոններով:գործոններով։ Իսկ Սոկրատեսը, Պլատոնը և նրանց հետևորդները գտնում էին, որ մարդու հոգու վիճակը ինդետերմինացված է:է։
 
Հին ժամանակների բժիշկ և փիլիսոփա [[Հիպոկրատը]] նշում է, որ [[պաթոլոգիկ պրոցեսներ]]՝ այդ թվում նաև հոգեկանի պաթոլոգիկ վիճակը, պաշտպանական ռեակցիա է, որն ունի առաջնային նորմալ վիճակին անցնելու և կորցրած հավասա-րակշռությունը վերականգնելու ֆունկցիա: ֆունկցիա։
 
Առավել ճշգրիտ հոգեկան վիճակները ներկայացրել է Արիստոտելը:Արիստոտելը։ Նա գտնում էր, որ հոգեկան վիճակները հոգու առանձնահատուկ վիճակներ են, որոնք ձևավորվում են արտաքին ազդեցություններով:ազդեցություններով։ Ավիցենան և Դեկարտը գտնում էին, որ հույզերը կապված են մարմնական փոփոխությունների հետ:հետ։ Նրանք նշում էին նաև մարդու հոգեկան վիճակների և մարմնական հիվանդությունների միջև կապը:կապը։
 
== Հոգեկան վիճակների հատկությունները ==
# Ամբողջականություն:Ամբողջականություն։ Տվյալ հատկությունը դրսևորվում է նրանում, որ այս կամ այն վիճակն արտացոլում է հոգեկան բոլոր բաղադրիչների միջև կապը և բնութագրում ողջ հոգեկան գործընթացը ժամանակի որոշակի պահին:պահին։
# Շարժունակություն:Շարժունակություն։ Հոգեկան վիճակները փոխվում են ժամանակի ընթացքում:ընթացքում։ Դրանք ունեն սկիզբ, զարգացում, ընթացք:ընթացք։
# Հակադրություն:Հակադրություն։ Յուրաքանչյուր հոգեկան վիճակ ունի իր հակադիր վիճակը:վիճակը։ Օրինակ՝ հետաքրքրվածություն-անտարբերություն, առույգություն-պասիվություն, ֆրուստրացիա-տոլերանտություն և այլն:այլն։
# Համեմատաբար կայուն:կայուն։ Հոգեկան վիճակների դինամիկությունն արտահայտվում է բավականին փոքր աստիճանով, քան հոգեկան պրոցեսների դինամիկան:դինամիկան։
 
== Հոգեկան վիճակների դասակարգումը ==
# տիպիկ-ժխտական(աստենիկ) վիճակներ
# մասնավոր վիճակներ<ref>Дмитриева Н. Ю.‚ Общая психология‚ Москва‚ 2007г.‚ 75с</ref>
Տիպիկ-դրական վիճակներից կարելի է առանձնացնել մարդու առօրյա կյանքին և գործունեության որոշակի տիպին վերաբերող վիճակներ:վիճակներ։ Առօրյա կյանքին վերաբերող տիպիկ-դրական վիճակներից են ուրախությունը, երջանկությունը, սերը, որոնք արտահայտված են բավականին վառ նկարագրով:նկարագրով։ ՈՒսուցողական կամ պրոֆեսիոնալ գործունեության մեջ առանձնացնում են հետաքրքրասիրությունը, ստեղծագործական ներշնչանքը, վճռականությունը և այլն:այլն։ Հետաքրքրասիրության վիճակը ստեղծում է մոտիվացիա գործունեությունը հաջող իրականացնելու համար:համար։ Ստեղծագործական ոգեշնչման վիճակն իրենից ներկայացնում է ինտելեկտուալ և հուզական բաղադրիչների բարդ կոմպլեքս:կոմպլեքս։ Այն պայմանավորում է գործունեության առարկայի նկատմամբ կենտրոնացումը, սուբյեկտիվ ակտիվությունը, ընկալումը, մտածողությունը:մտածողությունը։ Վճռականությունը հասկացվում է որպես որոշման ընդունման և դրա իրագործման պատրաստակամություն:պատրաստակամություն։
Տիպիկ-ժխտական հոգեկան վիճակներին համապատասխանում են [[սթրես]]ը, լարվածությունը, [[ֆրուստացիա]]ն:ն։ Սթրեսն առավել շատ դիտարկվում է հոգեկանի հուզական դաշտում:դաշտում։ Եթե շեշտը դրվում է [[հուզական սթրես]] վրա, ապա այս դեպքում սթրեսը հասկացվում է որպես բացասական ազդեցությունների ռեակցիա:ռեակցիա։ Ֆրուստրացիան բացասական հուզական վիճակների ապրումն է, երբ պահանջմունքները բավարարելիս սուբյեկտը հանդիպում է անսպասելի արգելքների:արգելքների։ Ֆրուստրիացիայի տիպիկ ռեակցիաներից են [[ագրեսիա]]ն, [[ֆիքսացիա]]ն, [[դեպրեսիա]]ն և այլն:այլն։ Լարված վիճակները ևս բացասական վիճակներ են, որոնք ծագում են անձի համար դժվարին իրավիճակներում.
* Սուբյեկտը չի տիրապետում որոշակի ինֆորմացիայի, որպեսզի կարողանա որոշում ընդունել և կառուցել իր վարքի մոդելը:մոդելը։
* Մարդը գտնվում է այնպիսի վիճակում, որը առաջացնում է հակասական հույզեր:հույզեր։
* Մարդն իրականացնում է բարդ գործունեություն՝ առավելագույնս իրացնելով իր հնարավորությունները;
Մասնավոր հոգեկան վիճակներից են քնի–արթնության, գիտակցության փոփոխվող վիճակները և այլն:այլն։
 
== Հոգեկան վիճակների տեսակները ==
# երկարատև վիճակ (տարի, ամիս):։
# արճատև վիճակ՝ ժամեր, րոպեներ, վարկյաններ:վարկյաններ։
# Անձնային և իրավիճակային վիճակ:վիճակ։ Առաջին հերթին, արտացոլում են մարդու անհատական հատկությունները, երկրորդ՝ իրավիճակային առանձնահատկությունները:առանձնահատկությունները։
# Ավելի խորքային և ավելի մակերեսային վիճակներ՝ կախված մարդու ապրումների ուժի ազդեցությունից և մարդու վարքից՝:վարքից՝։
# Դրական և բացասական վիճակներ՝ համաձայն մարդու գործունեությանը:գործունեությանը։
# Շատ կամ քիչ գիտակցված վիճակներ:վիճակներ։ Օրինակ՝ ցրվածությունն ավելի շատ ոչ գիտակցական հոգեկան վիճակ է, իսկ որոշման ընդունումը՝ գիտակցական:գիտակցական։
 
== Ծանոթագրություններ ==
275 380

edits