«ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ»–ի խմբագրումների տարբերություն

վրիպակ
No edit summary
(վրիպակ)
*''Բարբառագիտության բաժին'' - կազմվում են հայ բարբառների բառիմաստային և բառային զուգաբանությունների շտեմարաններ
*''Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանության բաժին'' - ուսումնասիրություններն ընթանում են համեմատական-ստուգաբանական ուղղություններով. ստուգաբանական լրացումներ և ճշգրտումներ են կատարվում հայերեն ստուգաբանական բառարանի ցանկում
*''Կիրառական լեզվաբանության բաժին'' - կատարվում են ինքնուրույն և թարգմանական գրականության (9-11-րդ դարերի մատենագիրներ) համաբարբառների էլեկտրոնային տարբերակների կազմման աշխատանքներ։ Ավարտվել են հետրյալհետևյալ էլեկտրոնային համաբարբառները`
** Մովսես Կաղանկատուացու «Պատմութիւն Աղուանից աշխարհի»
** Ուխտանէս Եպիսկոպոսի «Պատմու­թիւն Հայոց»
Անանուն մասնակից