«Սմբատ Սպարապետ»–ի խմբագրումների տարբերություն

 
===Անտիոքի ասիզներ===
"Անտիոքի ասիզներ"-ը միջնադարյան իրավագիտական մտքի արժեքավոր հուշարձաններից է։ Սմբատ Սպարապետը Անտիոքի խաչակիր իշխանության օրենքների այս ժողովածուն թարգմանել է 1253 թ. առաջ։ "Անտիոքի ասիզներ"-ի ֆրանսերեն ինքնագիրը չի պահպանվել։ Հին ֆրանսերենից Սմբատի Սպարապետի թարգմանած "Անտիոքի ասիզներ"-ը պահպանվել են երկու խմբագրությամբ՝ "Անտիոքի ասիզներ"-ը առաջին անգամ հայերենից ֆրանսերեն է թարգմանել [[Ղ.Ղևոնդ Ալիշանը]]<ref>[https://archive.org/details/assisesdantioche00sempuoft Assises d’Antioche, reproduites en francais et publiees au sixiene centenaire de la mort de Sempad le conne’table, leur ancient traducteur armenien, par H. Alishan, Venise, 1876.]</ref>։ "Անտիոքի ասիզներ"-ը բաղկացած է երկու մասից. առաջին մասը՝ 17, երկրորդ մասը՝ 21 հոդվածից, և բովանդակում է սենյորի և վասալի իրավական հարաբերությունները, ունեցվածքային, քրեական, ինչպես նաև ընտանեկան, ժառանգական և մի շարք այլ հոդվածներ<ref>[http://remacle.org/bloodwolf/erudits/sempad/antioche.htm SEMPAD, ASSISES D’ANTIOCHE]</ref>։
 
===Տարեգիրք===
9131

edits