Difference between revisions of "Աքեմենյաններ"

<td colspan=2 align=center>
<table><tr><td>
* [[Աքեմենես]] (հին պարսկերեն՝ ''Հախամանիշ''), իշխել է մոտ. [[700–675 մ.թ.ա.]]
* [[Տեիսպես]] ([[հունարեն]]՝Τεΐσπης, հին պարսկերեն՝ ''Չիշպիշ''), իշխել է մոտ. [[675-640 մ.թ.ա.]]
</td></tr></table>
8,496

edits