«Գրաֆների տեսություն»–ի խմբագրումների տարբերություն

չ
Ակնհայտորեն, միևնույն գրաֆը կարելի է պատկերել տարբեր ձևերով, և ընդհանուր դեպքում դժվար է ճանաչել, թե երբ են տարբեր պատկերները համապատասխանում միևնույն գրաֆին: Գրաֆների գեղեցիկ կամ հարմար պատկերումը գրաֆների տեսության բարդագույն խնդիրներից է: Մշակված են մի շարք որակի չափանիշներ (կողերի հատումների թիվը, համաչափությունը, գագաթների հեռավորությունը իրենցով չանցնող կողերից և այլն), ինչպես նաև բազմաթիվ պատկերման ալգորիթմներ <ref>[http://www.graphdrawing.org/ Գրաֆների պատկերում (անգլերեն)]</ref>:
 
Այն գրաֆները, որոնք հնարավոր է պատկերել հարթության վրա այնպես, որ կողերը չհատվեն, կոչվում են [[''հարթ'' գրաֆներ|հարթ գրաֆներ]]: Ընդհանուր դեպքում, կողերի հատումների նվազագույն քանակը, որին կարելի է հասնել գրաֆը հարթության վրա պատկերելիս, կոչվում է գրաֆի [[խաչումների թիվ]] <ref>[Խաչումների թիվ|Խաչումների թվի] մասին [[http://mathworld.wolfram.com/GraphCrossingNumber.html Wolfram MathWorld-ում]]</ref>: Հարթ գրաֆների խաչումների թիվը հավասար է զրոյի: Հարթ գրաֆների հետազոտությունը, ինչպես տրված գրաֆի խաչումների թիվը հաշվելը գրաֆների տեսության հայտնի խնդիրներից են: Գրաֆների պատկերման խնդիրները այլ մակերևույթների վրա (օրինակ՝ տոռերի) ուսումնասիրում է ''տոպոլոգիական գրաֆների տեսությունը'':
 
==Գրաֆների տեսության խնդիրներ==