«Ֆինանստնտեսական վերլուծություն»–ի խմբագրումների տարբերություն

Ֆինանսատնտեսական վերլուծությունը կիրառական առարկա է, որը ձևավորվեց գործնական խնդիրների լուծման պահանջից։ Ֆինանսատնտեսական վերլուծությունը սերտորեն կապված է հաշվապահական հաշվառման հետ։ Հաշվապահական հաշվառումը հանդիսանում է տվյալների հիմնական մատակարար։
 
=== Ֆինանսական վերլուծության մեթոդներըմեթոդներ ===
Ֆինանսական վերլուծության հիմնական նպատակն է մի քանի պարամետրերի օգնությամբ կարողանալ ստանալ ձեռնարկության ֆինանսական վիճակի իրական և օբյեկտիվ պատկերը նրա շահույթի և վնասների, ակտիվի և պասիվի մեջ կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ։
 
Գոյություն ունի ֆինանսական վերլուծության հետևյալ մեթոդները
* Հորիզոնական վերլուծություն
* Ուղղահայաց վերլուծություն
* Տրենդային վերլուծություն
* Ֆինանսական գործակիցների մեթոդ
* Համեմատական վերլուծություն
* Գործոնային վերլուծություն
 
Հորիզոնական /ժամանակային/ վերլուծություն - հաշվետու ժամանակաշրջանի ֆինանսական ցուցանիշները համեմատվում են նախորդ ժամանակաշրջանի ֆինանսական ցուցանիշների հետ։
Գործոնային վերլուծություն - այս դեպքում որոշվում է տարբեր գործոնների ազդեցությունն արդյունարար ցուցանիշների վրա ստոխաստիկ կամ դետերմինացված հետազոտությունների օգնությամբ։
 
== Աղբյուրներ ==
* “Финансовый Анализ,, В.В. Ковалев, Москва-2000.
* Հայաստանի Հանրապետության հաշվապահական հաշվառման ստանդարտներ (ՀՀՀՀՍ ), USAID, Երևան-2001
 
[[Կատեգորիա:ՖինանսներՖինանստնտեսական վերլուծություն]]
[[Կատեգորիա:Վերլուծություն]]
164 733

edits