«Ֆինանստնտեսական վերլուծություն»–ի խմբագրումների տարբերություն

չ
մանր-մունր, փոխարինվեց: : → ։ (18), →
չ (մանր-մունր, փոխարինվեց: : → ։ (18), →)
'''Ֆինանստնտեսական վերլուծություն''', ասելով հասկանում ենք տնտեսական [[ցուցանիշ]]ների դինամիկայի հետազոտումը ներքին և արտաքին [[տնտեսություն|տնտեսական]], տեխնիկական, սոցիալական և կազմակերպչական գործոնների ազդեցության տակ:տակ։
 
ֆինանսատնտեսական վերլուծությունը ձեռնարկությունների կառավարման համակարգի բաղկացուցիչ մասն է կազմում, քանի որ տնտեսական վերլուծությունը հնարավորություն է տալիս կառավարչական որոշումներ ընդունելիս ընտրել լուծումների լավագույն տարբերակը: տարբերակը։
 
Ֆինանսատնտեսական վերլուծությունը գիտելիքների հատուկ համակարգ է, որի օգտագործումը հնարավորություն է տալիս բացահայտել տնտեսության զարգացման ուղիներն ու նահանջի պատճառները:պատճառները։ Ձեռնարկությունների ֆինանսատնտեսական վերլուծության ընթացքում հետազոտում են ապրանքների [[արտադրություն|արտադրության]] և իրացման վրա ազդող օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ գործոնները: գործոնները։
 
Ֆինանսատնտեսական վերլուծությունը գիտական ուսումնասիրության մեթոդ է, որի օգնությամբ վերլուծողը մանրամասն տեղեկություններ է ստանում տնտեսական տարբեր պրոցեսների մասին:մասին։ Ֆինանսատնտեսական վերլուծության ընթացքում ուսումնասիրվող օբյեկտը բաժանվում է բաղադրիչ մասերի և դրանցից յուրաքանչյուրի համար կատարվում է առանձին վերլուծություն: վերլուծություն։
 
Այդ գործոնները բաժանվում են երկու մասերի` հիմնականների և երկրորդականների:երկրորդականների։ Առաջին հերթին վերլուծության [[ժամանակ]] որոշվում են հիմնական գործոնների ազդեցության չափը, իսկ երկրորդական գործոնների ազդեցությունն որոշվում է, եթե այն պահանջվում է:է։
 
Ֆինանսատնտեսական վերլուծությունը կիրառական առարկա է, որը ձևավորվեց գործնական խնդիրների լուծման պահանջից:պահանջից։ Ֆինանսատնտեսական վերլուծությունը սերտորեն կապված է հաշվապահական հաշվառման հետ:հետ։ Հաշվապահական հաշվառումը հանդիսանում է տվյալների հիմնական մատակարար:մատակարար։
 
===Ֆինանսական վերլուծության մեթոդները===
 
Ֆինանսական վերլուծության հիմնական նպատակն է մի քանի պարամետրերի օգնությամբ կարողանալ ստանալ ձեռնարկության ֆինանսական վիճակի իրական և օբյեկտիվ պատկերը նրա շահույթի և վնասների, ակտիվի և պասիվի մեջ կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ:վերաբերյալ։
Գոյություն ունի ֆինանսական վերլուծության հետևյալ մեթոդները
*Հորիզոնական վերլուծություն
*ՈՒղղահայաց վերլուծություն
*Գործոնային վերլուծություն
 
Հորիզոնական /ժամանակային/ վերլուծություն-հաշվետու ժամանակաշրջանի ֆինանսական ցուցանիշները համեմատվում են նախորդ ժամանակաշրջանի ֆինանսական ցուցանիշների հետ:հետ։
 
Ւղղահայաց /կառուցվածքային/ վերլուծություն-ֆինանսական ցուցանիշների կառուցվածքի որոշումը:որոշումը։
 
Տրենդային վերլուծություն-հաշվետու ժամանակաշրջանի ֆինանսական ցուցանիշների համեմատումը նախորդ ժամանակաշրջանի ցուցանիշների շարքի հետ տրենդի որոշման նպատակով, այսինքն որոշվում է ցուցանիշների որոշման դինամիկան:դինամիկան։
 
Ֆինանսական գործակիցների մեթոդ-հաշվետվության տվյալների կապը ցուցանիշների որոշման ժամանակ:ժամանակ։
 
Համեմատական վերլուծություն-ֆինանսական ցուցանիշները համեմատվում են նախորդ տարիների համանման ցուցանիշների հետ, ընդ որում այդ ցուցանիշները վերցվում են կամ տվյալ ձեռնարկության մեկ այլ ճյուղից կամ էլ մրցունակ ձեռնարկության տվյալները:տվյալները։
 
Գործոնային վերլուծություն-այս դեպքում որոշվում է տարբեր գործոնների ազդեցությունն արդյունարար ցուցանիշների վրա ստոխաստիկ կամ դետերմինացված հետազոտությունների օգնությամբ:օգնությամբ։
 
==Աղբյուրներ==
274 658

edits