«Գիտատեխնիկական հեղափոխություն»–ի խմբագրումների տարբերություն

{{անաղբյուր}}'''Գիտատեխնիկական հեղափո­խությունը'''. պատմության [[նորագույն շրջան]]ն իրավամբ կարելի է համարել քաղաքակրթության գիտատեխնի­կական հզոր առաջընթացի դարաշրջան: Անընդհատ բնույթ ստա­ցած այդ գործընթացի արդյունքում շարունակաբար տեղի են ունենում հասարակական կյանքի արմատա­կան փոփոխություններ: Գիտության և տեխնիկայի նվաճումների աննա­խադեպ ներդրման շնորհիվ կտրուկ վերելք ապրեց [[Տնտեսություն|տնտեսությունըտնտեսություն]]ը, զար­գացան [[Մշակույթ|մշակույթիմշակույթ]]ի բոլոր բնագավառները, ի հայտ եկան սպասարկման և հանգստի նոր ոլորտներ, էականորեն բարելավվեց մարդկանց կենսամա­կարդակը: Այս դարակազմիկ փոփո­խությունների հիմքում ընկած էին գիտության, տեխնիկայի և արտադ­րության թռիչքաձև զարգացումն ու միաձուլումը:
 
Այս գործընթացները սկիզբ էին առել դեռևս [[19XIX-րդ դար|19-րդ դարում]],ում սակայն գի­տությունը, տեխնիկան և արտադրու­թյունը մինչև [[20XX-րդ դար]]ի 30–ական թվականներին հասարակական կյանքի ինքնուրույն, առանձին ոլորտներ էին:
 
[[1940]]–ական թվականների երկրորդ կեսին սկսվեց գիտատեխնիկական առաջ­ընթացի մի նոր փուլ, որն ստացավ գիտատեխնիկական հեղափոխու­թյուն (ԳՏՀ) անվանումը: Այդպես է կոչվել, որովհետև գիտությունն ու արտադրությունը ոչ միայն թռիչքաձև զարգացան, այլև դրանց միաձուլման արդյունքում գիտությունը դարձավ արտադրողական ուժ: Եթե մինչ այդ գիտական հայտնագործությունների և նվաճումների պահից մինչև արտադ­րության մեջ դրանց ներդրումը տևում էր տասնյակ տարիներ, ապա ԳՏՀ–ի պայմաններում այն կատարվում էր շատ արագ, գյուտերը և նորույթները ներդրվում էին անմիջապես: Գիտությունն աշխատում էր արդ­յունաբերության և տնտեսության մյուս ոլորտների համար, իր հերթին տնտեսությունը նորանոր պահանջ­ներ ու խնդիրներ էր առաջադրում գիտությանը: Այս միասնացված գործ­ընթացը նպաստում էր գիտության, տեխնիկայի և արտադրության փոխ­կապակցված զարգացմանը: ԳՏՀ–ն շարունակվում է նաև մեր օրերում և ընդունված է նրա պատ­մությունը բաժանել երկու փուլի՝
 
1)# [[1940]]–ական թվականների երկրորդ կեսից մինչև [[1960]]–ական թվականների ավարտը,
2)# [[1970]]–ական թվականներից մինչև մեր օրերը:
 
[[Կատեգորիա:Սոցիալական զարգացում]]
2) [[1970]]–ական թվականներից մինչև մեր օրերը:
[[Կատեգորիա:Արդյունաբերական հեղափոխություն]]
164 717

edits