«Գևորգ Ջահուկյան»–ի խմբագրումների տարբերություն

'''Գևորգ Բեգլարի Ջահուկյան''' ([[Ապրիլի 1]], [[1920]] - [[Հուլիսի 6]], [[2005]]), հայ ականավոր բանասեր, լեզվաբան, [[1962]] թվականից Հր. Աճառյանի անվան լեզվաբանության ինստիտուտի տնօրեն, [[Երևանի պետական համալսարան]]ի և Վ. Բրյուսովի անվան ռուսաց և օտար լեզուների ինստիտուտի դասախոս, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, [[Հայաստանի Գիտությունների Ազգային Ակադեմիա]]յի ակադեմիկոս։
== Երկեր ==
*Քերականական և ուղղագրական աշխատությունները հին և միջնադարյան Հայաստանում, Ե.Երևան, 1954:
*Խաչատուր Աբովյանը որպես լեզվաբան քերականագետ, Ե.Երևան, 1954:
*Հին հայերենի հոլովման սիստեմը և նրա ծագումը, Ե.Երևան, 1959:
*Լեզվաբանության պատմություն, հատոր 1-2, Ե.Երևան, 1960-62:
*Ուրարտերենը և հնդեվրոպական լեզուները, Ե.Երևան, 1963:
*Հայասայի լեզուն և նրա առնչությունները հնդեվրոպական լեզուների հետ, Ե.Երևան, 1964:
*Հայոց լեզվի զարգացման փուլերը, Ե.Երևան, 1964:
*Հնդեվրոպական, խուռա-ուրարտական և կովկասյան լեզուների փոխհարաբերությունը, Ե.Երևան, 1967:
*Ակնարկներ հայերենի նախագրային շրջանի պատմության, Ե.Երևան, 1967 (ռուսերեն):
*Հայոց լեզվի զարգացումն և կառուցվածքը, Ե.Երևան, 1969:
*Հայերենը և հնդեվրոպական հին լեզուները, Ե.Երևան, 1970:
*Հայ բարբառագիտության ներածություն, Ե.Երևան, 1972:
*Ժամանակակից հայերենի տեսության հիմունքները, Ե.Երևան, 1974:
*Գրաբարի քերականության պատմություն (XVII-XIX դդ.), Ե.Երևան, 1974:
*Հայոց լեզու: Ընդհանուր գիտելիքներ: Ոճաբանություն (հեղինակակից, Ե.Երևան, 1976):
*Общее и армянское языкознание, Е., 1978.
*Հայերենի համեմատական քերականություն, Ե.Երևան, 1982 (ռուսերեն):
*Հայոց լեզվի պատմություն. նախագրայաին շրջան, Ե.Երևան, 1987:
*Ժամանակակից հայերենի իմաստաբանություն և բառակազմություն, Ե.Երևան, 1989:
*Լեզվի համընդհանուր տեսություն (ռուսերեն, Մոսկվա, 1999, անգլերեն, 2003):
*Հայերեն ստուգաբանական բառարան, Ե.Երևան, 2010:
 
==Արտաքին հղումներ==
[http://www.ysu.am/site/index.php?lang=1&page=10&id=89&p_num=4 Այցելություն լեզվաբան Գևորգ Ջահուկյանին]