«Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան»–ի խմբագրումների տարբերություն

 
== Մասնագիտությունների ցանկ ==
# Մաթեմատիկա,
# Մաթեմատիկա, # Ֆիզիկա, # Քիմիա, # Կենսաբանություն, # Աշխարհագրություն, # Էկոլոգիական քիմիա (Բնապահպանություն և բնօգտագործում), # Պատմություն, # Իրավագիտություն (մանկավարժություն), # Լրագրություն (հեռուստալրագրություն, ռադիոլրագրություն), # Հայոց լեզու և գրականություն, # Անգլերեն լեզու և գրականություն, # Գերմաներեն լեզու ու գրականություն, # Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն, # Իսպաներեն լեզու և գրականություն, # Մշակութաբանություն, # Ռուսաց լեզու և գրականություն, # Սոցիալական աշխատանք, # Ինֆորմատիկա, # Բնագիտություն, # Տեխնոլոգիա և ձեռնարկչություն, # Երաժշտական կրթություն, # Կերպարվեստ և գծագրություն, # Մանկավարժություն և հոգեբանություն, # Մանկավարժություն և հոգեբանություն (նախադպրոցական), # Զինվորական մանկավարժություն և
# Ֆիզիկա,
հոգեբանություն, # Մանկավարժություն և մեթոդիկա (տարրական կրթության), # Մանկավարժություն և մեթոդիկա (տարրական կրթության, ռուսաց լեզվի ուսուցմամբ), # Մանկավարժություն և մեթոդիկա (նախադպրոցական կրթության), # Սոցիալական մանկավարժություն, # Հատուկ կրթության մանկավարժություն և հոգեբանություն,այդ թվում՝ հատուկ մանկավարժություն (Տիֆլոմանկավարժություն, սուրդոմանկավարժություն, օլիգոֆրենոմանկավարժություն, նախադպրոցական), # Լոգոպեդիա, # Էրգոթերապիա, # Հատուկ հոգեբանություն, # Մանկավարժություն և սոցիոլոգիա, # Ռեժիսուրա (մասսայական հանդիսությունների ռեժիսուրա, հեռուստաֆիլմերի և հեռուստածրագրերի ռեժիսուրա),
# Քիմիա,
# Կենսաբանություն,
# Աշխարհագրություն,
# Էկոլոգիական քիմիա (Բնապահպանություն և բնօգտագործում),
# Պատմություն,
# Իրավագիտություն (մանկավարժություն),
# Լրագրություն (հեռուստալրագրություն, ռադիոլրագրություն),
# Հայոց լեզու և գրականություն,
# Անգլերեն լեզու և գրականություն,
# Գերմաներեն լեզու ու գրականություն,
# Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն,
# Իսպաներեն լեզու և գրականություն,
# Մշակութաբանություն,
# Ռուսաց լեզու և գրականություն,
# Սոցիալական աշխատանք,
# Ինֆորմատիկա,
# Բնագիտություն,
# Տեխնոլոգիա և ձեռնարկչություն,
# Երաժշտական կրթություն,
# Կերպարվեստ և գծագրություն,
# Մանկավարժություն և հոգեբանություն,
# Մանկավարժություն և հոգեբանություն (նախադպրոցական),
# Զինվորական մանկավարժություն և հոգեբանություն,
# Մանկավարժություն և մեթոդիկա (տարրական կրթության),
# Մանկավարժություն և մեթոդիկա (տարրական կրթության, ռուսաց լեզվի ուսուցմամբ),
# Մանկավարժություն և մեթոդիկա (նախադպրոցական կրթության),
# Սոցիալական մանկավարժություն,
# Հատուկ կրթության մանկավարժություն և հոգեբանություն,այդ թվում՝ հատուկ մանկավարժություն (Տիֆլոմանկավարժություն, սուրդոմանկավարժություն, օլիգոֆրենոմանկավարժություն, նախադպրոցական),
# Լոգոպեդիա,
# Էրգոթերապիա,
# Հատուկ հոգեբանություն,
# Մանկավարժություն և սոցիոլոգիա,
# Ռեժիսուրա (մասսայական հանդիսությունների ռեժիսուրա, հեռուստաֆիլմերի և հեռուստածրագրերի ռեժիսուրա),
# Պարարվեստ (ժողովրդական և դասական պարեր, ժամանակակից պարահանդեսային պարեր),
# Կիրառական արվեստ,