«Տնտեսագիտության տեսություն»–ի խմբագրումների տարբերություն

*Ջոն Նեվիլ Քեյնս «Քաղաքատնտեսության առարկան և մեթոդը»
*Օգյուստ Կոնտ (1798-1857)
*Աղաջանյան Հովսեփ, Տնտեսագիտության տեսության ընդհանուր հիմունքները.-Եր.: Տնտեսագետ, 2008.- 172 էջ
 
*Տնտեսագիտության տեսություն (ուսումնական ձեռնարկ), խմբ.` տ.գ.դ., պրոֆ. Գ.Ե. Կիրակոսյանի և տ.գ.թ., պրոֆ. Ի.Ե. Խլղաթյանի.-Եր., Տնտեսագետ, 2009.- 752 էջ:
[[Կատեգորիա:Տնտեսագիտություն]]