«Ակտիվ ընտրական իրավունք»–ի խմբագրումների տարբերություն

Առանց խմբագրման ամփոփման
'''Ակտիվ ընտանեկան իրավունք''', պետական և տեղական ինքնակառավարման մար­մինների ձևավորման ընտրություննե­րին և հանրաքվեներին քաղաքացինե­րի մասնակցելու իրավունքը: Պետութ­յունների գերակշիռ մասում Ակտիվ ընտանեկան իրավունքից օգտ­վում են բոլոր չափահաս քաղաքացինե­րը անկախ սեռից, զբաղմունքից, գույ­քային դրությունից, կրթությունից եւն: [[Հա­յաստանի Հանրապետություն|Հա­յաստանի Հանրապետությանում]] ակտիվ ընտրական իրավունք վերապահված է [[18]] տարեկան դարձած բոլոր քաղաքա­ցիներին: Ակտիվ ընտանեկան իրավունքը, ինչպես և պասիվ ընտ­րական իրավունքից չեն կարող օգտվել միայն [[դատարան]]ի վճռով անգործունակ ճանաչված, ինչպես նաև օրինական [[ուժ]]ի մեջ մտած դատավճռով ազա­տազրկման դատապարտված և պատի­ժը կրող քաղաքացիները (ՀՀ Սահմա­նադրություն):
 
{{ՀՍՀ}}
Պետութ­յունների գերակշիռ մասում ակտիվ ընտանեկան իրավունքից օգտ­վում են բոլոր չափահաս քաղաքացինե­րը անկախ սեռից, զբաղմունքից, գույ­քային դրությունից, կրթությունից ևն: [[Հա­յաստանի Հանրապետություն|Հա­յաստանի Հանրապետությանում]] ակտիվ ընտրական իրավունք վերապահված է [[18]] տարեկան դարձած բոլոր քաղաքա­ցիներին: Ակտիվ ընտանեկան իրավունքը, ինչպես և պասիվ ընտ­րական իրավունքից չեն կարող օգտվել միայն [[դատարան]]ի վճռով անգործունակ ճանաչված, ինչպես նաև օրինական [[ուժ]]ի մեջ մտած դատավճռով ազա­տազրկման դատապարտված և պատի­ժը կրող քաղաքացիները (ՀՀ Սահմա­նադրություն):
[[Կատեգորիա:Իրավունք]]
 
== Աղբյուրներ ==
Հայկական Սովետական Հանրագիտարան, հատոր 1-12, 1974-1986թթ, Երևան
Է․ Աղայան «Արդի հայերենի բացատրական բառարան», հատոր 1-2, 1976թ, Երևան
А․ Б. Барихин "Большой юридический словарь", 2002թ, Москва
 
{{ՀՍՀ}}
[[Կատեգորիա:Իրավունք]]
Անանուն մասնակից