«Հայ ժողովրդի էթնոգենեզ»–ի խմբագրումների տարբերություն

 
=== Վրացական ավանդազրույց ===
11-րդ դարի վրաց պատմիչ [[Լեոնտի Մրովելի]]ի <<Վրաց թագավորների և նախահայրերի պատմություն>>-ում ասվում է, որ կովկասյան բոլոր ազգերի նախահայրը [[Նոյ]]ի որդի [[Հաբեթ]]ի թոռ Թարգամոսն էր՝ մի քաջ մարդ, որը [[Բաբելոն]]ի աշտարակաշինությունից ու լեզուների բաժանումից հետո իր տոհմով եկավ ու բնակություն հաստատեց մարդկանց համար անմատչելի երկու լեռների՝ Արարադի (Կորդվաց լեռներ) և [[Մասիս]]ի միջև ընկած տարածքում: Նրա ութ որդիները հզոր ու անվանի հսկաներ էին: Նրանցից [[Հայոս]]ը, որն առավել զորեղն էր, ստացավ հոր ժառանգության (երկրի) կեսը: Մյուս յոթ եղբայրները հպատակվում էին նրան: Վրացական ավանդության համաձայն [[Հայկ]]ը (Հայոսը) հայերի նախահայրն է,[[Քարթլոս]]ը՝ վրացիների, Ռանոսը՝ աղվանների, Եգրեսը՝ եգերների և այլն: Այս ավանդությունը առանձնակի, որոշիչ արժեք չի ներկայացնում, քանի որ ստեղծվել է արդեն գոյություն ունեցող հայկական ավանդության ազդեցությամբ ու նմանությամբ:
Ստեղծվել է հայկականի ազդեցությամբ և գրի է առնվել 9-11-րդ դարերի վրաց հեղինակների կողմից (Անանուն պատմիչ (9-րդ դ.), Լեոնտի Մռովելի (11-րդ դ.) և այլք)։ Պատմվում է Թորգոմասը ումեր 8 որդի, որոնցից առաջացան մի շարք ժողովուրդներ։ Իր որդիներից մեծը Հայուն էր՝ հայերի նախնին, մյուսը՝ Զարթլոսն էր՝ վրացիների նախնին։
 
=== Արաբական ավանդություն ===