«Ուրցագեղձ»–ի խմբագրումների տարբերություն

Ավելացվել է 6994 բայտ ,  6 տարի առաջ
Առանց խմբագրման ամփոփման
Ուղեղային նյութում հիմնականում գտնվում են հասուն Т-լիմֆոցիտներ։ Այստեղից նրանք արտագաղթում են երակիկների արյան մեջ և տարածվում օրգանիզմում։
Ուղեղային նյութի բջջային կազմը ներկայացված է հենարանային էպիթելյալ բջիջներով, աստղաձև բջիջներով, մակրոֆագերով։ Այստեղ գտնվում են նաև արտատար ավշային անթոներ ու Հասսալի մարմնիկներ:
 
== Ֆունկցիան ==
Արտադրում է մի շարք սպիտակուցային հորմոններ, մասնավորապես թիմոզին, թիմալին, թիմոպոետին, աճի ինսուլինանման գործոն-1, թիմուսային հումորալ գործոն: Ուրցագեղձի հիպոֆունկցիայի հետևանքով ընկճվում է իմունիտետը, քանի որ նվազում է արյան մեջ Т-լիմֆոցիտների քանակը:
Ուրցագեղձում տեղի է ունենում հեմոպոետիկ նախորդող բջիջներից Т-լիմֆոցիտների հասունացումը: T-բջիջները հասունանալով արտագաղթում են ուրցագեղձից և ձեռք բերում ադապտիվ իմուն պատասխանն ապահովող մի շարք ֆունկցիաներ: Վաղ տարիքում ուրցագեղձի կորուստը գենետիկ մուտացիաների ժամանակ, ինչպես օրինակ Դի Ջորջիի համախտանիշի դեպքում, բերում է սուր իմունոդեֆիցիտի և ինֆեկցիաների նկատմամբ բարձր զգայնության:
In the two thymic lobes, hematopoietic precursors from the bone-marrow, referred to as thymocytes, mature into T-cells. Once mature, T-cells emigrate from the thymus and constitute the peripheral T-cell repertoire responsible for directing many facets of the adaptive immune system. Loss of the thymus at an early age through genetic mutation (as in DiGeorge Syndrome[7]) results in severe immunodeficiency and a high susceptibility to infection.[8]
 
The stock of T-lymphocytes is built up in early life, so the function of the thymus is diminished in adults. It is largely degenerated in elderly adults and is barely identifiable, consisting mostly of fatty tissue, but it continues its endocrine function.[9] Involution of the thymus has been linked to loss of immune function in the elderly, susceptibility to infection and to cancer.
 
The ability of T cells to recognize foreign antigens is mediated by the T-cell receptor. The T-cell receptor undergoes genetic rearrangement during thymocyte maturation, resulting in each T-cell bearing a unique T-cell receptor, specific to a limited set of peptide:MHC combinations. The random nature of the genetic rearrangement results in a requirement of central tolerance mechanisms to remove or inactivate those T cells which bear a T-cell receptor with the ability to recognise self-peptides.
 
A rare population of hematopoietic progenitor cells enter the thymus from the blood, and expands by cell division to generate a large population of immature thymocytes.[10]
Immature thymocytes each make distinct T-cell receptors by a process of gene rearrangement. This process is error-prone, and some thymocytes fail to make functional T-cell receptors, whereas other thymocytes make T-cell receptors that are autoreactive.[11]
Immature thymocytes undergo a process of selection, based on the specificity of their T-cell receptors. This involves selection of T-cells that are functional (positive selection), and elimination of T-cells that are autoreactive (negative selection). The medulla of the thymus is the site of T Cell maturation.
== Կարգավորում ==
Նեյրոէնդոկրին և իմուն համակարգերի փոխազդեցության սերտ կապի մասին գիտնականնները սկսեցին ուշադրություն դարձնել միայն 20-րդ դարի 2-րդ կեսից սկսած:
Այս փոխազդեցությունը իրականացվում են անմիջապես նյարդային վերջավորությունների միջոցով, որոնք նյարդավորում են ոսկրածուծն ու ուրցագեղձը, ինչպես նաև միջնորդավորված տեղային և դիստալ ազդեցության հորմոններով: Պեպտիդային հորմոնները կարող են դիտվել որպես Т-լիմֆոցիտների և էպիթելյալ բջիջների ֆունկցիայի մոդուլյատորներ:
Գլյուկոկորտիկոիդները(ԳԿ) հանդիսանում են հիմնական էֆֆեկտոր գործոնները, որոնք պայմանավորում են էնդոկրին համակարգի ազդեցությունը իմուն համակարգի վրա: Թիմուսի համար ԳԿ աղբյուր հանդիսանում է մակերիկամների կեղևը, սակայն հաստատված է այն փաստը, որ որոշ հորմոններ, մասնավորապես պրեգնենոլոնն ու դեզօքսիկորտիկոստերոնը, սինթեզվում են նաև ուրցագեղձում: ԳԿ ճնշում են իմունիտետը, ինչպես նաև ուրցագեղձի շատ ֆունկցիաներ՝ բերելով նրա ատրոֆիայի: Ուրցագեղձի վրա ԳԿ մյուս ազդեցությունները, մասնավորապես դրանց ազդեցությունը թիմուսի զարգացման և Т-լիմֆոցիտների տարբերակման պրոցեսներում, քիչ են ուսումնասիրված:
Սեռական հորմոնները ևս ունեն ընկճող ազդեցություն: Էկզոգեն սեռական հորմոնների ֆիզիոլոգիական կոնցենտրացիան գերազանցող դոզաները բերում են ուրցագեղձի ատրոֆիայի: Այս ազդեցությունը պայմանավորված է էստրոգենների և անդրոգենների թիմոցիտների, հատկապես CD4+CD8+ ֆենոտիպերով բջիջների, ապոպտոզ առաջացնելու ունակությամբ:
Էպիֆիզի պեպտիդները դանդաղեցնում են ուրցագեղձի ինվոլյուցիան: Նմանատիպ ազդեցություն թողնում է նաև մելատոնինը, որը ունակ է առաջացնել օրգանի «երիտասարդացում»:<ref> Simultaneous double thymic carcinoids: a rare initial manifestation of multiple endocrine neoplasia type 1 - Springer</ref>
 
== Ուրցագեղձի հիվանդություններ ==
* MEDAC համախտանիշ
* Դի Ջորջի համախտանիշ
* Միասթենիա
== Ուռուցքներ ==
* Թիմոմա, առաջանում է ուրցագեղձի էպիթելիալ բջիջներից,
* Т-բջջային լիմֆոմա, առաջանում է լիմֆոցիտներից և նրանց նախորդներից,
* Նեյրոէնդոկրին ուռուցքներ:
Ուրցագեղձի ուռուցքները կարող են հանդիսանալ տիպ I բազմակի էնդոկրին նեոպլազիայի սինդրոմի դրսևորում: Simultaneous double thymic carcinoids: a rare initial manifestation of multiple endocrine neoplasia type 1 - Springer
 
== Ծանոթագրություններ ==
89

edits