«Ակտիվ ընտրական իրավունք»–ի խմբագրումների տարբերություն

Առանց խմբագրման ամփոփման
(Նոր էջ «ԱԿՏԻՎ Ը4>ՏՐԱԿԱՆԻՐԱՎ(1Ւ՜1րԲ.պես1. ել տեղական ինքնակառավարման մար­ մինների ձեւավորմանն ընտրությունն...»:)
 
'''Ակտիվ ընտանեկան իրավունք'''պետական և տեղական ինքնակառավարման մար­մինների ձևավորման ընտրություննե­րին և հանրաքվեներին քաղաքացինե­րի մասնակցելու իրավունքը: Պետութ­յունների գերակշիռ մասում Ակտիվ ընտանեկան իրավունքից օգտ­վում են բոլոր չափահաս քաղաքացինե­րը անկախ սեռից, զբաղմունքից, գույ­քային դրությունից, կրթությունից եւն: [[Հա­յաստանի Հանրապետություն|Հա­յաստանի Հանրապետությանում]] ակտիվ ընտրական իրավունք վերապահված է [[18]] տարեկան դարձած բոլոր քաղաքա­ցիներին: Ակտիվ ընտանեկան իրավունքը, ինչպես և պասիվ ընտ­րական իրավունքից չեն կարող օգտվել միայն [[դատարան]]ի վճռով անգործունակ ճանաչված, ինչպես նաև օրինական [[ուժ]]ի մեջ մտած դատավճռով ազա­տազրկման դատապարտված և պատի­ժը կրող քաղաքացիները (ՀՀ Սահմա­նադրություն):
ԱԿՏԻՎ Ը4>ՏՐԱԿԱՆԻՐԱՎ(1Ւ՜1րԲ.պես1.
{{ՀՍՀ}}
ել տեղական ինքնակառավարման մար­
[[Կատեգորիա:Իրավունք]]
մինների ձեւավորմանն ընտրություննե­
րին եւ հանրաքվեներին քաղաքացինե­
րի մասնակցելու իրավունքը: Պետութ­
յունների գերակշիռ մասում Ա. ը. ի. օգտ­
վում են բոլոր չափահաս քաղաքացինե­
րը' անկախ սեռից, զբաղմունքից, գույ­
քային դրությունից, կրթությունից եւն: Հա­
յաստանի Հանրապետությանում ակտիվ
ընտրական իրավունք վերապահված է
18 տարեկան դարձած բոլոր քաղաքա­
ցիներին: Ա. ր. ի., ինչպես ել պասսիվընտ­
րակա ն իրավունքից չեն կարող օգտվել
միայն դատարանի վճւտվ անգործունակ
ճանաչված, ինչպես նաեւ օրինական
ուժի մեջ մտած ղա տ ա վճռով ա զա­
տազրկման դատապարտված եւ պատի­
ժը կրող քաղաքացիները (ՀՀ Սահմա­
նադրություն. հհ. 3. 27):