«Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ»–ի խմբագրումների տարբերություն

Հայաստանի Հանրապետության պատվավոր կոչումներ շնորհելու միջնորդությանը ներկայացվող պահանջները և միջնորդությունը ներկայացնելու կարգը, պատվավոր կոչումներ շնորհելու միջնորդություն ներկայացնելու իրավասություն ունեցող պաշտոնատար անձանց ցանկը հաստատում է Հայաստանի Հանրապետության Նախագահը (2014թ. օգոստոսի 15-ի դրությամբ հաստատաման վերաբերյալ հրամանագիրը չէր հրապարակվել):
 
2002-2014թթ. Պատվավորպատվավոր կոչումների ներկայացնելն իրականացնում էէր Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը՝ հաշվի առնելով նաև լիազորված պետական մարմինների, ստեղծագործական միությունների առաջարկությունները՝ Հայաստանի Հանրապետության Նախագահին ուղղված գրավոր միջնորդագրերի միջոցով, բացի այդ, անձնական նախաձեռնությամբ պատվավոր կոչումներ կարող էէր շնորհել Հայաստանի Հանրապետության Նախագահը։
 
== Շնորհագիր և կրծքանշան ==