«Մասնակից:Makruhi/Ավազարկղ ֆ»–ի խմբագրումների տարբերություն

Առանց խմբագրման ամփոփման
[[Image:Lewes Bonfire, discarded torch.jpg|thumb|right|Վառվող ջահ Aգիշերային burningԽարույկի torch,արարողության discarded on the road in the wake of the [[Lewes Bonfire Night]] celebrations.ժամանակ]]
 
'''Ջահը''' լինում է կամ փայտյա կապ մետաղյա կոթով իսկ մյուսծայրում բոցավառվող նյութի համար տեղ է նախատեսված։ այնԱյն նաև բրիտանական անգլերենով նշանակում է բրիտանական անգլերենում փարոս։ Վառվող ջահերն օգտագործվել են պատմության տարբեր ժամանակաշրձաններումժամանակաշրջաններում տարբեր նպատակներով, արաողությունների, կրոնական կամ խորհրդանշանական իրադարձությունների, ձեռնածություն ցուցադրելու համար։
 
==Ծագումը==
FromՆրան theանվանումը Oldծագել Frenchէ "torche"ին meaningֆրանսերեն "twisted thing," hence torche"torch formedբառից, ofորը twistedնշանակել towէ dippedmeaning in"ոլորած wax,բան" probably fromայստեղից Vulgarէլ Latin *torca,ջահը alterationկազմված ofէ Lateմոմի Latinմեջ torqua,ընկղմված variant of classical Latin torques "collar of twisted metal," from torquere "to twist".ոլորված խծուծից։<ref>{{cite web|url=http://www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=torch&searchmode=none|work=Etymology|accessdate=18 July 2013}}</ref>
 
[[Image:Firebreathingtorch.JPG|thumb|right|AnՉվառված unlitջահ, torchորն asօգտագործվում usedէ forկրակ [[fireբաց breathing]].թողնելու համար]]
 
==Ջահի կառուցվածքը==
 
Ջահի կառուցվածքը պատմության ընթաքում տարբեր է եղել կախված նրա օգտագործման նպատակներից։ Ջահերը սովորաբար կառուցված են եղել փայտե ծայրից, իսկ մյուս ծայրը փաթաթված մի նյութի մեջ, որը դյուրին այրվում էր։ Հին Հռոմում որոշ ջահեր պատրաստված էին ծծմբից և լայմի խառնուրդից։ Սա արվում էր այն բանի համար, որը կրակը ջուրը մտցնելուց հետո չնվազեր։
Torch construction has varied through history depending the torch's purpose. Torches were usually constructed of a wooden stave with one end wrapped in a material which was soaked in a flammable substance. In ancient Rome some torches were made of [[sulfur]] mixed with [[lime (mineral)|lime]]. This meant that the fire would not diminish after being plunged into water.
Մեր ժամանակներում ջահերը արվում են ոլորված կոպիտ քաթանե կտորից, որը մտցված է խողովակի մեջ և ընկղմած մոմի մեջ։ Սովորաբար բռնակը լինում է փայտյա և ստվարաթղթե մի շերտ, որպեսզի շեղի մոմի կաթիլները։ Այն շատ հարմար է օգտագործման համար տարբեր արարողությունների ժամանակ։
Modern procession torches are made from coarse [[hessian (cloth)|hessian]] rolled into a tube and soaked in wax. There is usually a wooden handle and a cardboard collar to deflect any wax droplets. They are an easy, safe and relatively cheap way to hold a flame aloft in a parade, or to provide illumination in any after-dark celebration.
 
Ժամանակակից ջահերը հարմար են նաև ձեռնածությունների համար, միայն այս պարագայում պատրույգը թաթախվում է բոցավառվող հեղուկի՝ սովորաբար պարաֆինի մեջ։
Modern torches suitable for juggling are made of a wooden and metal or metal only stave with one end wrapped in a Kevlar wick. This wick is soaked in a flammable liquid, usually paraffin ([[kerosene]]).
 
==Խորհրդանիշ==
Ջահը համարվում է դարերից եկած ընդունված խորհրդանիշ լուսավորության, ինչպես նաև հույսի համար։ Աշխարհի լուսավորումն է խորհրդանշում Ազատության արձանը, որ իր ձեռքում բարձր պահել է ջահը։ Միմյանց խաչված տեսք ունեցող ջահերը ողբի նշան էին, որոնք հայտնվում էին Հունաստանում և Հռոմում թաղման արարողությունների ժամանակ, որոնք ներքև պահված վիճակում խորհրդանշում էին մահ, իսկ երբ վեր էին պահված խորհրդանշում էին կյանքը, կրակի հզորության վերածնունդ։ ջահը խորհրդանիշ է նաև քաղաքական կողմերի, օրինակ Միացյալ Թագավորության Լեյբորիստական կուսակցությունը 1918–1980 թվականները, ինչպես նաև Պահպանողական կուսակցությունը 1983–2006 թվականները, Մալտայի բանվորական կուսակցության խորհրդանիշներն են։ Ֆիլիպինների դպրոցական կնիքի մեջ կա պատկերված ջահ, որը խորհրդանշում է բոլոր ուսանողների լուսավորում կրթության միջոցով։
The torch is a common [[emblem]] of both [[Enlightenment in Western secular tradition|enlightenment]] and [[hope]]. Thus the [[Statue of Liberty]], actually "Liberty Enlightening the World", lifts her torch. Crossed reversed torches were signs of mourning that appear on Greek and Roman funerary monuments—a torch pointed downwards symbolizes [[death]], while a torch held up symbolizes life, truth and the regenerative power of flame. The torch is also a symbol used by political parties, for instance by both [[Labour Party (UK)|Labour]] (from 1918 to 1980) and the [[Conservative Party (UK)|Conservatives]] (from 1983 to 2006) in the UK, and the [[Malta Labour Party]]. In the seals of schools in the [[Philippines]], the torch symbolizes the vision of education to provide enlightenment to all the students.
 
==Ջահերի տարբեր գործածություններըգործածություններ==
 
===Օլիմպիական խաղերի ջահ===
Օլիմպիական ջահը վառվում է հերթափոխով վազորդների միջոցով, որը չի հանգչում մինչև խաղերի ավարտը, այն տանում են երկրից երկիր այն միշտ անշեջ Այս ջահերը և հերթափոխային ավանդույթը մտցվել է 1936 թվականի ամառային օլիմպիական խաղերի ժամանակ կառլ Դիեմի կողմից, որը նախագահն էր։ Քանի որ դեռ հին ժամանակներից, երբ օլիպիական խաղերի կրակը երբ վառվում էր այն ամբողջ ընթացքում մնում էր Հերա տաճարի քրմուհիների հսկողության տակ։tess.
A torch carried in relay by cross-country runners is used to light the [[Olympic flame]] which burns without interruption until the end of the Games. These torches and relay tradition were introduced in [[1936 Summer Olympics]] by [[Carl Diem]], the chairman of the event because during the duration of the [[Ancient Olympic Games]] in [[Olympia, Greece|Olympia]], a sacred flame burns inside of the temple of Hera, kept in custody by her priestess.
 
===Ձեռնածության համար նախատեսված ջահ===
Ձեռնածության համար նախատեսված ջահերը հաճախ օգտագործվում են դրանց հետ տարբեր շարժումներ անելու, դրանք օդ նետելու, որոնց հետ վարվում են միայն շատ հմուտ ձեռնածուները։ Դրանք կարող ել օգտագործվել տարբեր զվարճանքի վայրերում։
[[Torch (juggling)|Juggling torches]] are often used as a prop in [[toss juggling]]: they can be flipped into the air in an end-over-end motion while being juggled, in the same manner as [[juggling club]]s or [[Knife juggling|juggling knives]], but because of their sound and 'trail of flame', they can appear much more impressive to audiences. To a skilled juggler, there is only a slight chance of being burned, but they are still dangerous.
 
===Հռոմեական կաթոլիկ ծիսակատարության ջահ===
Նախկինում խիսական ջահերը օգտգաործվել են միայն սուրբ ընթրինքերի ժամանակ, լուսավորության համար։ Եկեղեցին հավանաբար որդեգրել են դրանց օգտագործումը հանդիսավոր պատարագների համար։
In former times, liturgical torches were carried in Eucharistic processions simply to give light. The Church eventually adopted their use for Solemn High Masses.
 
Համաձայն Ադրիան Ֆորտեսքյուի ավելի ճիշտ ձևի ծեսի համար նախատեսված ջահերը չեն կարող ինքնուրույն կանգնել։ Սակայն այսօրվա դրությամբ նույնիսկ Վատիկանում ինքնուրույն կանգնեցվող մեծ մոմերը փոխարինել են նախկին տիպիներին։ Ջահերը ունեն հատուկ տեղեր, որտեղ կարելի է ջահերը տեղադրել։
According to Adrian Fortescue ("The Mass: A Study of the Roman Liturgy [1912]"), the more correct form of liturgical torches are non-freestanding (i.e. cannot stand up on their own). However, today, even in the Vatican, freestanding, tall candles in ornate candle-stick holders have replaced the former type. The torches are carried by torchbearers, who enter at the Sanctus and leave after Communion.
 
Անգլիական եկեղեցու անդամները և որոշ լութերական եկեղեցու ներկայացուցիչներ ջահերն օգտագործում են իրենց ծիսական արարողությունների ժամանակ։
[[Anglican]]s of the [[High Church]] and some [[Lutheran]]s use torches in some of their liturgical celebrations as well.[[File:George Rennie Cupid Rekindling the Torch of Hymen at the V and A 2008.jpg|thumb|"Carry a torch" may derive from the Greek wedding torch tradition.]]
[[File:George Rennie Cupid Rekindling the Torch of Hymen at the V and A 2008.jpg|thumb|"Ջահ կրելը" հավանաբար ծագել է հույների հարսանեկան ավանդույքից]]
 
==Զուգորդումներ==
 
===Սեր===
TheՋահի associationզուգորդումը ofսիրո aհետ torchեկել withէ loveհույների mayև dateհռոմեացիների toվաղ theավանդույթից, Greekերբ andհարսանիքների Romanժամանակ traditionանպայման ofվառում aէին [[weddingհարսանեկան torch]]ջահեր,<ref>[http://www.phrases.org.uk/bulletin_board/20/messages/1200.html Re: To "hold a candle" for someone] – [http://www.phrases.org.uk/ The Phrase Finder]</ref>
լվառում էին հարսի տանը հարսանեկան գիշերը, իսկ հետո վառում էին նոր տանը։ Նման ջահերը զուգորդվում են հույների ամուսնության աստշո Հիմենի հետ։
lit in the bride’s [[hearth]] on her wedding night, then used to light the hearth in her new home. Such a torch is associated with the Greek god of marriage [[Hymen (god)|Hymen]].
 
Ինչ–որ մեկի համար '''''ջահը կրել''''' դարձվածքը նշանակում է սիրել կամ էլ սիրահարված լինել, հատկապես այն դեպքում, զգացմունքները փոխադարձ չեն։ Այս արտահայտույթւնն օգտագործվում է հաճախ բնութագրելու այն իրավիճակը ինչով ռոմանտիկ հարաբերությունն ավարտվում է, սակայն նրանցից մեկը դեռ շարունակում է սիրել։<ref>[http://forum.wordreference.com/showthread.php?t=1361005 WordReference Forums – carry a torch for someone]</ref>
The idiom '''''to carry a torch''''' (for someone) means to [[love]] or to be [[romance (love)|romantically]] [[Limerence|infatuate]]d with someone, especially when such feelings are not [[reciprocity (social psychology)|reciprocate]]d. It is often used to characterize a situation in which a romantic relationship has ended, but where one partner still loves the other. It is considered by some to be dated,<ref>[http://forum.wordreference.com/showthread.php?t=1361005 WordReference Forums – carry a torch for someone]</ref> but still in wide usage. A [[torch song]] is typically a sentimental love song in which a female singer laments an unrequited love.
 
== Image galleryՊատկերասրահ ==
 
<gallery>
Image:Tikitorch.JPG|A [[tikiՏիկի torchջահ]]
Image:43-aspetti di vita quotidiana, illuminazione,Taccuino Sanita.jpg|TorchՋահ sellerվաճառող, [[tacuinum14–րդ sanitatis]] casanatensis (14th centuryդար)
Image:Lewes Bonfire, Lewes Borough Bonfire Society.jpg|[[GuyԳայ Fawkesֆոկեսի Night|Bonfireխարույկի Night]] celebrationsտոնակատարությունը in [[Lewes]], [[Sussexնոյեմբերի 5–ի գիշերը]] on the 5th November
</gallery>
 
779

edits