«Մաղաքիա Օրմանյան»–ի խմբագրումների տարբերություն

* [https://ia600407.us.archive.org/19/items/LeVaticanEtLesArmeniens/VaticanandArmenians.pdf Ormanian M., Le Vatican et les Arméniens, Rome, 1873.]
* Օրմանեան Մաղաքիա արքեպս., Միութիւն հայութեան. Բանախօսութիւն Մաղաքիա ծ. վարդապետի Օրմանեան արտասանեալ ի լսարանի կրթասիրաց ընկերութեան յԻւսկիւտար ի 17 նոյեմբերի 1879, Կոստանդնուպոլիս, 1879։ Երկրորդ հրատարակությունը՝ Փարիզ, տպարան «Արաքս», 1958։
* Օրմանեան Մաղաքիա, Հայոց եկեղեցին եւ իր պատմութիւնը, վարդապետութիւնը, վարչութիւնը, բարեկարգութիւնը, արաողութիւնը, գրականութիւն, ու ներկայ կացութիւնը, ՓարիզԿ.Պոլիս, 1909։1911։
* [http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k374465k.r=ORMANIAN.langEN# Օրմանեան Մաղաքիա արքեպս., Համապատում, Կ.Պոլիս, 1911։]
* [http://www.sourphagop.org/books/Azgapatum%201.pdf Օրմանեան Մաղաքիա արքեպս., Ազգապատում, հատոր Ա։]