«Վարդան Արևելցի»–ի խմբագրումների տարբերություն

Ավելացվել է 263 բայտ ,  8 տարի առաջ
* Ոսկեան Համազասպ, Վարդան Արեւելցի,- «Հանդէս ամսօրեայ», 1921, էջ 364-374, 458-471, 564-573,
* [http://basss.asj-oa.am/13/1/1943-2(81).pdf Խաչիկյան Լ., Վարդան Արևելցու «Վասն բանին մասանց» աշխատությունը. ՍՍՌՄ ԳԱ հայկական ֆիլիալի Տեղեկագիր, Հասարակական գիտություններ, 1943, № 2, էջ 81-88։]
* [http://www.matenadaran.am/ftp/data/Banber6/15.B.Antabyan.pdf Փ. Անթաբյան, Վարդան Արևելցու «Աշխարհացոյցը» և նրա նոր հրատարակությունը,- «Բանբեր մատենադարան», 6, 1962, էջ 283-291։]
* [http://www.matenadaran.am/ftp/data/Banber-7.pdf Փ. Անթաբյան, Վարդան Արևելցու ներբողը՝ նվիրված հայոց գրերի գյուտին,- Բանբեր Մատենադարանի N7, Երեւան, 1964, էջ 365-398։]
* Ն. Պողարեան, Վարդան Վարդապետ Արեւելցի (Մեծն),- Հայ գրողներ (Ե-ԺԷ դար), Երուսաղէմ, 1971, էջ 294-300։