«Փիլիպոս Ա Աղբակեցի»–ի խմբագրումների տարբերություն

 
== Գրականություն ==
* [http://www.digilib.am/digilib/?menu=5&wrk=278&captn=6940&wrpg=0&aupg=0 Սիմէօն Կաթուղիկոս Երեւանցի, Ջամբռ, Գիրք,որ կոչի յիշատակարան արձանացուցիչ, հայելի եւ պարունակող բնաւից որպիսութեանց Սրբոյ Աթոռոյս,եւ իւրոց շրջակայից վանօրէիցն, Վաղարշապատ, 1873։]
 
== Ծանոթագրություններ ==