«Գարեգին Սրվանձտյան»–ի խմբագրումների տարբերություն

* [http://www.digilib.am/digilib/?menu=8&wrk=1371&captn=11429&wrpg=0&aupg=0 Գարեգին վրդ. Սրուանձտեանց, Թորոս աղբար (.html)։]
* [http://www.digilib.am/digilib/?menu=8&wrk=442&captn=11130&wrpg=0&aupg=0 Գարեգին վրդ. Սրուանձտեանց, Գրոց ու բրոց եւ Սասունցի Դաւիթ կամ Մհերի դուռ (.html)։]
* Գարեգին Սրվանձտյանց, Երկեր, հտ. 1-2, Երեւան, ՀՀ ԳԱ Հնագիտության և Ազգագրության ինստիտուտ, 1979-1982։
 
== Գրականություն==