«Գարեգին Սրվանձտյան»–ի խմբագրումների տարբերություն

== Գրականություն==
* Արամ Ղանալանյան, Գարեգին Սրվանձտյանց,- «Հայ նոր գրականության պատմություն», հատ. III, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., Երեւան, 1964, էջ 555-588։
* Էմմա Ա. Կոստանդյան, Գարեգին Սրվանձտյանց, [[Երևան]] [[19791979։]]
* [http://hpj.asj-oa.am/5492/1/1990-4(3).pdf Հարությունյան Ս. Բ. Գարեգին Սրվանձտյանցը և հայկական հերոսավեպը (Գ. Սրվանձտյանցի ծննդյան 150-ամյակի առթիվ).- «Պատմա-բանասիրական հանդես», 1990, № 4, էջ 3-9։]
{{DEFAULTSORT:Սրվանձտյան, Գարեգին}}