«Գարեգին Սրվանձտյան»–ի խմբագրումների տարբերություն

* [http://s2w.hbz-nrw.de/ulbbn/content/pageview/2613542 Գարեգին վրդ. Սրուանձտեանց, Թորոս աղբար, Հայաստանի ճամբորդ, մասն առաջին, Կ. Պոլիս, 1879։]
* [http://s2w.hbz-nrw.de/ulbbn/content/pageview/2613915 Գարեգին վրդ. Սրուանձտեանց, Թորոս աղբար, Հայաստանի ճամբորդ, մասն երկրորդ, Կ. Պոլիս, 1884։]
* [http://s2w.hbz-nrw.de/ulbbn/content/pageview/2612901 Գարեգին վրդ. Սրուանձտեանց, Հնոց եւ նորոց. պատմութիւն վասն Դաւթի եւ Մովսէսի Խորենացւոյ, Կ. Պոլիս, 1874։]
 
== Գրականություն==