«Գարեգին Սրվանձտյան»–ի խմբագրումների տարբերություն

 
== Աշխատություններ ==
* [http://s2w.hbz-nrw.de/ulbbn/content/pageview/2613542 Գարեգին վրդ. Սրուանձտեանց, Թորոս աղբար, Հայաստանի ճամբորդ, մասն առաջին, Կ. Պոլիս, 1879։]
* [http://s2w.hbz-nrw.de/ulbbn/content/pageview/2613915 Գարեգին վրդ. Սրուանձտեանց, Թորոս աղբար, Հայաստանի ճամբորդ, մասն երկրորդ, Կ. Պոլիս, 1884։]
 
== Գրականություն==