«Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգ»–ի խմբագրումների տարբերություն

չ
clean up, փոխարինվեց: : → ։ (27), ` → ՝ (11) oգտվելով ԱՎԲ
չ (clean up, փոխարինվեց: : → ։ (27), ` → ՝ (11) oգտվելով ԱՎԲ)
'''ԱՏՀ''' ('''Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգ''') (անգլերեն՝ ''GIS''):։ ԱՏՀ-ն ապարատածրագրային ամբողջություն է, մարդ-համակարգիչ փոխհարաբերություն, օժտված բազմաթիվ հնարներով, տարածական կոորդինատավորված (աշխարհագրական) տվյալների հավաքման, պահպանման, մշակման, վերլուծման և տարածման համար:համար։
 
Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգերն առաջացել են XX դարի 60-ական թվականների սկզբներին:սկզբներին։ Հենց այդ ժամանակ հայտնվեցին նախադրյալներ և պայմաններ թվայնացնելու համար գործունեության այն ոլորտները, որոնք կապված են աշխարհագրական տարածության մոդելավորման և տարածական խնդիրների լուծման հետ:հետ։ Նրանց զարգացումը պայմանավորված էր համալսարանների, գիտական հիմնարկների, պաշտպանական գերատեսչությունների և քարտեզագրական ծառայությունների ուսումնասիրություններով:ուսումնասիրություններով։
 
Առաջին անգամ «աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգ» տերմինը հայտնվել է անգլալեզու գրականության մեջ և օգտագործվել է երկու տարբերակով`տարբերակով՝ [http://en.wikipedia.org/wiki/Geographic_information_system geographic information system] և [http://en.wikipedia.org/wiki/Geographic_information_system geographical information system]:։ Կարճ ժամանակ անց սկսեց օգտագործվել նաև կրճատ տարբերակով`տարբերակով՝ GIS:GIS։ Որոշ ժամանակ անց այդ տերմինը մտնում է նաև ռուսական գիտական բառապաշարի մեջ և օգտագործվում է երկու տարբերակով`տարբերակով՝ ամբողջական`ամբողջական՝ [http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0 географическая информационная система] և կրճատված`կրճատված՝ [http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0 геоинформационная система]:։ Սակայն ռուսական գրականության մեջ էլ շատ արագ գործածության մեջ մտավ ГИС տարբերակը:տարբերակը։ Հայերենում ևս օգտագործվում է մի քանի տարբերակով`տարբերակով՝ աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգեր կամ կրճատ`կրճատ՝ ԱՏՀ, գեոինֆորմացիոն համակարգեր կամ կրճատ`կրճատ՝ ԳԻՀ, կամ պարզապես ԳԻՍ:ԳԻՍ։
 
Կարճ`Կարճ՝ ԱՏՀ-ն սահմանվում է որպես ''տեղեկատվական համակարգեր, որոնք ապահովում են տվյալների հավաքումը, պահպանումը, մշակումը, ցուցադրումը և տարածումը, ինչպես նաև նրանց հիման վրա նոր տեղեկույթի (ինֆորմացիա) և տարածական կոորդինատավորված երևույթների մասին գիտելիքների ստացումը:''
ԱՏՀ-ի հիմնական կատեգորիաներն են`են՝ ''տվյալներ'', ''տեղեկույթ'' և ''գիտելիք'':։
 
ԱՏՀ-ն կարելի է դասակարգել ըստ մի քանի չափանիշների.
# '''ըստ տարածական տիրույթի'''. տարբերում են գլոբալ կամ մոլորակային ԱՏՀ, աշխարհամասային, ազգային (հիմնականում ունենում են պետության կարգավիճակ), միջազգային, տարածաշրջանային, ենթատարածաշրջանային և լոկալ (տեղական), այդ թվում քաղաքային և ուլտրալոկալ ԱՏՀ:ԱՏՀ։ ԱՏՀ-ն ունակ է մոդելավորել օբյեկտներ և պրոցեսներ, որոնք գտնվում են ոչ միայն ցամաքում, այլ նաև ծովերում, օվկիանոսներում, ներքին ջրանցքներում:ջրանցքներում։ ԱՏՀ-ի գործիքները վաղուց արդեն հաջողությամբ կիրառվում են ծովագնացության ոլորտում:ոլորտում։ Համեմատաբար քիչ, բայց կան նաև գեոինֆորմացիոն համակարգեր, որոնց ազդեցության տիրույթը օդային տարածքն է:է։
# ԱՏՀ-ի տվյալների կազմը և կառուցվածքը որոշվում է ինֆորմացիոն մոդելավորման '''օբյեկտներով''', որոնք կարող են լինել ինչպես իրական աշխարհի երևույթներ (անտառ, հող, ջուր, բնակչություն, տնտեսություն), այնպես էլ պրոցեսներ (ջրհեղեղներ, շրջակա միջավայրի աղտոտում, միգրացիա), ինչպես նաև ոչ իրական աշխարհի օբյեկտներ կամ գաղափարներ:գաղափարներ։
# ԱՏՀ-երը տարբերվում են ըստ ինֆորմացիոն մոդելավորման '''ոլորտների''':։ Լինում են բնապահպանական, հողային տեղեկատվական, քաղաքային, արտակարգ իրավիճակները կանխարգելելու և հետևանքները տեղայնացնելու համար նախատեսված ԱՏՀ և այլն:այլն։
# ԱՏՀ-ի '''պրոբլեմային կողմնորոշումը''' որոշվում է ըստ նրա մեջ լուծվող գիտական և կիրառական խնդիրների:խնդիրների։ Դրանք կարող են դասակարգվել ըստ բարդության և մոդելավորվող օբյեկտների ու պրոցեսների ղեկավարման հնարավորությունների`հնարավորությունների՝ օբյեկտների և ռեսուրսների հավաքում և պահպանում, վերլուծություն, գնահատում, մշտադիտարկում, ղեկավարում և պլանավորում, որոշումների ընդունման աջակցություն:աջակցություն։
# ԱՏՀ-ի դասակարգումն ըստ դրանց '''ֆունկցիոնալության''' կապված է ԱՏՀ-ի ծրագրային ապահովման հետ:հետ։ ԱՏՀ-ի ամենահիմնական ֆունկցիաները տվյալների ստացումն է, դրանց թվայնացումը, պահպանումը, մշակումը, արտածումը (օրինակ, քարտեզի տեսքով), տարածումը և տվյալների օգտագործումը, ներառյալ դրանց հիմքի վրա որոշումների ընդունումը:ընդունումը։
# Հայտնի է նաև ԱՏՀ-ի դասակարգում ըստ '''ղեկավարման մակարդակի''':։ Օրինակ, կախված գեոինֆորմացիոն համակարգի ռեսուրսները օգտագործող պետական մարմինների մակարդակից, տարբերում են դաշնային, տարածաշրջանային և հատուկ նշանակության ԱՏՀ, ընդ որում վերջինը օգտագործվում է ժողովրդական տնտեսության կոնկրետ ոլորտների ինֆորմացիոն կարիքների սպասարկման համար:համար։
 
Ամփոփելով, կարող ենք ասել, որ ''աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգ ասելով կհասկանանք սարքային-ծրագրային մարդ-մեքենա համախումբ, որն ապահովում է տվյալների հավաքում, մշակում, տարածական տվյալների ցուցադրում և տարածում, տարածության մասին ինֆորմացիայի և գիտելիքի տրամադրում գիտական և կիրառական խնդիրների լուծման ժամանակ, որոնք կապված են տվյալների վերլուծության, մոդելավորման, շրջակա միջավայրի կանխատեսման և ղեկավարման հետ և այլն:''
# Иванников А. Д., Кулагин В. П., Тихонов А. Н., Цветков В. Я., Геоинформатика, М.,МАКС Прес., 2001, 349с.
# Кросиер С., Буз Б., Далтон К., Митчел А., Кларк К., Начало работы в ArcGIS 9, ERSI, 1999-2004, 265с.
# Ստեփանյան Ս. Շ., Ազնավուրյան Կ. Ս., Երկրատեղեկատվական համակարգեր, Ուսումնական ձեռնարկ - Եր.:։ ԵրՃՇՊՀ հրատ., 2009, 90 էջ:էջ։
# Гурьянова Л. В., Аппаратно-программные средства ГИС:ГИС։ компьютерный практикум для студентов, часть 1, 2, Полоцк, 2011.
# Что такое ArcGIS, ERSI, 2001-2004, 124с.
 
285 440

edits