«Կենսաֆիզիկա»–ի խմբագրումների տարբերություն

Ավելացվել է 19 բայտ ,  7 տարի առաջ
չ
clean up, փոխարինվեց: : → ։ (19) oգտվելով ԱՎԲ
չ (clean up, փոխարինվեց: : → ։ (19) oգտվելով ԱՎԲ)
{{վիքիֆիկացում}}[[Կենսաֆիզիկա]], [[բիոֆիզիկա]], [[կենսաբանական ֆիզիկա]], գիտություն, որն ուսումնասիրում է կենդանի օրգանիզմում ընթացող ֆիզիկական և ֆիզիկաքիմիական պրոցեսները, ինչպես նաև կենդանի մատերիայի զարգաց ման բոլոր մակարդակի օրգանիզմների կենսաբանական համակարգերի ուլտրա- կառուցվածքն ու մոլեկուլային կառուցվածքը:կառուցվածքը։ Ներկայումս, համաձայն տեսական և կիրառական կենսաֆիզիկայի Միջազգային միության ([[1961]]) ընդունած դասակարգման ։
 
Կենսաֆիզիկան ընդգրկում է երեք հիմնական բաժիններ, մոլեկուլային Կենսաֆիզիկա, բջջի Կենսաֆիզիկա և բարդ համակարգերի (ղեկավարման և կարգավորման պրոցեսների) Կենսաֆիզիկան:Կենսաֆիզիկան։ Մոլեկուլային Կենսաֆիզիկաի ուսումնասիրության առարկան են կենսաբանական միկրոմոլեկուլները և մակրոմոլեկուլային համալիրները, նրանց կառուցվածքը, փոխազդեցության բնույթը, էներգետիկան, կենսամոլեկուլների ֆիզիկական պարամետրերի կապը նրանց ֆունկցիայի հետ:հետ։ Բջջի Կենսաֆիզիկան հետազոտում է բջջի և նրա բաղադրամասերի ֆիզիկական և ֆիզիկաքիմիական հատկությունները, բջջաթաղանթի մոլեկուլային և վերմոլեկուլային կառուցվածքը, նրա կապը թափանցելիու թյան, ակտիվ տեղափոխության, կենսապոտենցիալների առաջացման հետ:հետ։ Բջջի Կենսաֆիզիկան ուսումնասիրում է նշված պրոցեսների էներգետիկան և թերմոդինամիկան, ինչպես նաև կենսասինթեզի և բջջի տարբեր բաղադրամասերի գործունեության հետ կապված պրոցեսները:պրոցեսները։ Բարդ համակարգերի Կենսաֆիզիկան զբաղվում է տարբեր կենսահամակարգերի ղեկավարման և կարգավորման պրոցեսների ուսումնասիրության հարցերով ևն:ևն։ Մակայն Կ. զբաղվում է նաե օրգանիզմի վրա ֆիզիկական տարբեր գործոնների ազդեցության, իոնացնող ճառագայթների կենսաբանական ազդեցության հարցերով, որը ռադիոկեն սաբանության հիմնական խնդիրն է:է։ Ըստ ուսումնասիրվող առարկայի, Կենսաֆիզիկաում տարբերում են՝ պարզ կամ բարդ զգացողության օրգանների (մասնավորապես տե սողության) Կենսաֆիզիկա, կծկման պրոցեսների (մկանային կծկման) Կենսաֆիզիկա, թաղանթների (թափանցելիության) Կենսաֆիզիկան:Կենսաֆիզիկան։ Նրա ուղղու թյունը որոշվում է ուսումնասիրվող օբյեկտով, կիրառման բնագավառով կամ գիտության որևէ ճյուղին մոտ լինելով, օրինակ՝ միկրոօրգանիզմների կենսաֆիզիկան, բուսերի կամ կենդանիների , բժշկական , տեսական , կիրառական , ռադիացիոն Կենսաֆիզիկան:Կենսաֆիզիկան։ Կենսաֆիզիկական բնույթի առանձին հետազոտություններով զբաղվել են դեռ ևս [[17-րդ դար|17]]-[[18-րդ դար]]երում, երբ սկսեցին փորձել ֆիզիկայում, քիմիայում ստեղծված հասկացությունները կիրառել կենսաբանական երևույթների վերլուծման համար ([[Ռ. Դեկարտ]], [[Զ. Բորելի]], [[Տ. Տունգ]], [[Լ. էյլեր]], [[Մ. Լոմոնոսով]] և ուրիշներ):։ [[Լուիջի Գալվանիի]], [[Հ. Հելմհոլցի]], [[է. Դյուբուա-Ռեյմոնի]], [[Դ. Բերնշտեյնի]], [[Վ. Ներնստի]] աշխա տանքների շնորհիվ, [[XIX]] դ. վերջում և [[XX]] դ. սկզբում Կ. վերջնականապես ձևա վորվեց որպես գիտություն:գիտություն։ Դրան մեծապես նպաստեցին ֆիզիկական և ֆիզիկա- քիմիական մեթոդների կատարելագոր ծումն ու կիրառումը կենսաբանության մեջ (էլեկտրոնային միկրոսկոպ, սպեկտրային անալիզ, ուլտրացենտրիֆուգման մեթոդ ևն):։ Կենսաֆիզիկաով սկսեցին զբաղվել ֆիզիկոսները, քիմիկոսները և այլ ճշգրիտգի տությունների ներկայացուցիչները:ներկայացուցիչները։ [[XIX]] դ. վերջում, Ռուսաստանում Կենսաֆիզիկաի զարգացմանը նպաստեցին [[Կ. Տիմիրյազևի]], [[Ի.Սեչենովի]], [[Ա. Աամոյլովի]], [[Պ. Լազարևի]], Ն. Կոլցովի հետազոտությունները:հետազոտությունները։ Հոկտեմբերյան հեղափոխությունից հետո ՍՍՀՄ-ում Կենսաֆիզիկաի զարգացման համար ստեղծվեցին նպաս տավոր պայմաններ:պայմաններ։ [[1919]]-ին Պ. Լազարևը Մոսկվայում հիմնադրեց կենսաբանական ֆիզիկայիինստ.:։ [[Համաշխարհային երկրորդ պատերազ]]-մից հետո Կենսաֆիզիկան սկսեց բուռն կերպով զարգանալ:Կենսաֆիզիկականզարգանալ։Կենսաֆիզիկական կենտրոններ սկսեցին կազմավորվել ինչպես ակադեմիայի հաստատություններում, այնպես էլ բուհերում:բուհերում։ Մոլեկուլային Կենսաֆիզիկան ուսումնասիրում է կենսաբանական երևույթները ատոմների և մոլեկուլների, իոնների ու ռադիկալների փոխազդեցության տեսանկյունով և սերտորեն կապված է կենսաքիմիայի, գենեաիկայի, pշնաբանության, մուեկուչային կենսաբանության հետ:հետ։ [[ՍՍՀՄ]]-ում Կ-ի կարեվորագույն հարցերի պարզաբանմամբ զբաղվում են բազմաթիվ գիտահետազո տական հիմնարկություններում, մասամբ ԱՍՀՄ ԳԱ կենսաֆիզիկայի, ՍՍՀՄ ԳԱ մոլեկուլային կենսաբանության ինստ-նե է։
 
{{ՀՍՀ}}
274 658

edits