Բացել գլխավոր ցանկը

Պոլիցիկլիկ արոմատիկ ածխաջրածիններ

Վերևի ձախ մասին ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ՝ բենզացեֆենատրիլեն, պիրեն, դիբենզանտրացեն

Պոլիցիկլիկ արոմատիկ ածխաջրածիններ (ՊԱԱ), օրգանական միացություններ, որոնց կառուցվածքում կան երեք կամ ավելի կոնդենսացված բենզոլային օղակներ։

Տեխնոգենային ՊԱԱ-ների հիմնական աղբյուր է հանդիսանում էներգետիկ կոմպլեքսը, տրոնսպորտը, քիմիական և նավթաքիմիական արդյունաբերությունը։ ՊԱԱ-ների ստացման թերմիկ պրոցեսները հիմնականում կապված են այրման և վերամշակման պրոցեսների հետ (նավթամթերք, ածուխ, փայտ, աղբ, ուտելիք, ծխախոտ

Պոլիցիկլիկ արոմատիկ ածխաջրածինների օրինակներԽմբագրել

Ազդեցությունը կենդանի օրգանիզմի վրաԽմբագրել

Պոլիցիկլիկ արոմատիկ ածխաջրածինները ազդում են կենդանի օրգանիզմների վրա հիմնականում ածխաջրածնի կառուցվածքային ձևով։ Շատ պոլիցիկլիկ արոմատիկ ածխաջրածիններ համարվում են ուժեղ քիմիական կանցեռոգեններ։ Նմանատիպ միացություններից են բենզանտրացենը, բենզպիրենը և օվալենը։

Արտաքին հղումներԽմբագրել