Պարզատումար (5124), Երևանի Մաշտոցի անվան Մատենադարանում պահպանվող ձեռագիր, որը «Մաշտոցի անվան ցուցակ ձեռագրացում» (ձեռագրերի ցանկում) ներկայացված է 5124 թվի տակ: Ձեռագիրը գրվել է 1672 թվականին Գրիգոր երեց գրիչի կողմից: Ստացողը եղել է Պարոն Սարկավագը: Գրված է թղթի վրա, որը ունի 15.5x9 չափս: Ձեռագիրը կազմված է 43 (և 94 էջ տպագիր) թերթից: Գրված է միասյուն, բոլորգրով: Կազմը` կաշեպատ տախտակ: Հիշատակարաններ գրչի՝ 106բ, հետագայի՝ 106բ (1713 թ.), 108բ (1726 թ.) O[1]:

Պարզատումար (5124)
Գրիչ՝ Գրիգոր երեց
Ստացող՝ Պարոն Սարկավագ
Տարեթիվ՝ 1672 թվական
Թերթեր՝ 43
Նյութ՝ թուղթ
Չափս՝ 15.5x9 սմ
Գիր՝ միասյուն, բոլորգիր
Տող 19
Կազմ կաշեպատ տախտակ

ԲովանդակությունԽմբագրել

  • նաև տպագիր՝ Կրթութիւն քրիստոնէական, Կ. Պօլիս, 1793 թ., Գիրք Առակաց Սողոմոնի, Վենետիկ, 1734 թ.:

ԾանոթագրություններԽմբագրել

  1. Հայկական ՍՍՌ Մինիստրների Սովետին առընթեր Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտ «Մատենադարան», Ցուցակ ձեռագրաց Մաշտոցի անվան Մատենադարանի, հ. Բ (խմբ. Լ. Խաչիկյան, Ա. Մնացականյան), Երևան, «Հայկական Գիտությունների Ակադեմիայի Հրատարակչություն», 1970, էջ 39 — 1552 էջ։