Հայաստանի պատմական մայրաքաղաքներ

Վիքիմեդիայի նախագծի ցանկ

Հայաստանի պատմական մայրաքաղաքներ, տասներկու բնակավայրեր, որոնք պատմական տարբեր ժամանակահատվածներում եղել են համահայկական պետությունների վարչաքաղաքական, տնտեսական, կրոնական-մշակութային կենտրոնները։

Հայոց պատմություն
Հայաստանի զինանշանը
Նախապատմություն
Մ.թ.ա. 2492 - մ.թ.ա. 590
Հայ ժողովրդի ծագումը
Ցեղային միություններ և
պետական կազմավորումներ
Վանի թագավորություն
Մ.թ.ա. 9-6-րդ
Հին շրջան
Մ.թ.ա. 590 - մ.թ. 428
Երվանդունիների թագավորություն
Մեծ Հայք, Փոքր Հայք, Ծոփք և Կոմմագենե
Արտաշեսյանների թագավորություն
Արշակունիների թագավորություն
Քրիստոնեության ընդունում
Ավատատիրության հաստատում
Գրերի գյուտ
Միջնադար
428 - 1375
Պարսկա-Բյուզանդական տիրապետություն
Արաբական տիրապետություն
Բագրատունիների թագավորություն
Վասպուրական
Վանանդ, Լոռի և Սյունիք
Կիլիկիայի հայկական թագավորություն
Զաքարյան իշխանապետություն
Օտար տիրապետություն
1375 - 1918
Կարա-Կոյունլուներ և Ակ-Կոյունլուներ
Թուրք-պարսկական
տիրապետություն
Արևելյան Հայաստանը Ռուսաստանի կազմում
Հայոց ցեղասպանություն
Հայկական սփյուռք
Ժամանակակից պատմություն
1918 - ներկա
Հայաստանի առաջին հանրապետություն
Լեռնահայաստան
Խորհրդային Հայաստան
Արցախյան ազատամարտ
Հայաստան
Արցախի Հանրապետություն

Հայաստանի պորտալ
Հայաստանի Մայրաքաղաքները

Դրանք են՝ Վան, Արմավիր, Երվանդաշատ, Արտաշատ, Տիգրանակերտ, Վաղարշապատ, Դվին, Բագարան, Շիրակավան, Կարս, Անի և Երևան։

Իրենց մայրաքաղաքներն են ունեցել նաև պատմական տարբեր ժամանակահատվածներում անկախ հռչակված Փոքր Հայքի (մ.թ.ա. 4-1-ին դարեր), Ծոփքի (մ.թ.ա. 260-մ.թ.ա. 94), Վասպուրականի (908-1021), Վանանդի (963-1065), Տաշիր-Ձորագետի (978-1113), Սյունիքի (987-1170), Կիլիկիայի (1198-1375) թագավորությունները և հայկական իշխանապետությունները։

Քաղաք Հիմնադրում Ժամանակաշրջան Պետություն
1 Տուշպա-Վան մ.թ.ա. 825 մ.թ.ա. 825-331 Վանի թագավորություն (մ.թ.ա. 9-6-րդ դարեր)
Երվանդունիների թագավորություն (մ.թ.ա. 570-201)
2 Արմավիր մ.թ.ա. 1032 մ.թ.ա. 331-220 Երվանդունիների թագավորություն
3 Երվանդաշատ մ.թ.ա. 220 մ.թ.ա. 220-160 Երվանդունիների թագավորություն
Արտաշեսյանների թագավորություն (մ.թ.ա. 189-1)
4 Արտաշատ մ.թ.ա. 185 մ.թ.ա. 160-77,
մ.թ.ա. 69-մ.թ. 120
Արտաշեսյանների թագավորություն
Արշակունիների թագավորություն (52/66-428)
5 Տիգրանակերտ մ.թ.ա. 87 մ.թ.ա. 77-69 Արտաշեսյանների թագավորություն
6 Վաղարշապատ մ.թ.ա. 2–րդ դար 120-336 Արշակունիների թագավորություն
7 Դվին 336 336-885 Արշակունիների թագավորություն
Մարզպանական Հայաստան (428-642)
Արմինիա կուսակալություն (701-885)
8 Բագարան մ.թ.ա. 3–րդ դար 885-890 Բագրատունիների թագավորություն (885-1045)
9 Շիրակավան (Երազգավորս) 890-928 Բագրատունիների թագավորություն
10 Կարս 928-961 Բագրատունիների թագավորություն
11 Անի 5-րդ դար 961-1045 Բագրատունիների թագավորություն
12 Երևան մ.թ.ա. 782 1918 թվականից Հայաստանի առաջին հանրապետություն (1918-1920)
Հայկական Խորհրդային Սոցիալիստական
Հանրապետություն (1920-1991)
Հայաստան

ԱղբյուրներԽմբագրել