Պատմագրությունը ուսումնասիրում է պատմության մեթոդոլոգիան և զարգացումը որպես ուղղություն։ Գիտնականները քննարկում են պատմագրությունը թեմաներով՝ կաթոլիկ կրոնի պատմագրություն, վաղ իսլամի պատմագրություն և Չինական պատմագրություն, ինչպես նաև ավելի ժանրային՝ քաղաքական պատմություն և հասարակագիտություն։