Նեյրոտրանսմիտեր

քիմիական միացություն

Նեյրոտրանսմիտերները քիմիական նյութեր են որոնք սինապսային խոռոչով մի նյարդաբջջից մյուսը ազդանշաններ են տեղափոխում[1]։

Սինապսի սխեմա

Վերջիններս կուտակված են սինապսային բշտիկներում, որոնք իրենց հերթին դասավորվասծ են աքսոնի վերջավորություններում։ Նեյրոտրանսմիտերները արտազատվում և տարածվում են սինապսային խոռոչ, ապա ամրանում հետսինապսային թաղանթի յուրահատուկ ռեցեպտորներին[2]։ Սովորաբար նեյրոտրանսմիտերները արտազատվում են գործողության պոտենցիալի սինապս հասնելու հետևանքով։ Փոքր ծավալներով, բազային արտազատում տեղի է ունենում նաև էլեկտրական խթանման բացակայության դեպքում։

Նեյրոտրանսմիտերների դասակարգում խմբագրել

Նեյրոտրանսմիտերները դասակարգելու տարբեր միջոցներ կան։ Ըստ մոլեկուլային կառուցվածքի, նեյրոտրանսմիտերները կարելի է բաժանել երեք խմբի. ամինաթթուներ, պեպտիդներ, և մոնոամիններ։

Հիմնական նեյրոտրանսմիտերներն են

Հիսունից ավել նոր նեյրոակտիվ պեպտիդներ են հայտնաբերվել և նորերը շարունակվում են հայտնաբերվել։ Այս պեպտիդներից շատերը արտազատվում են փոքր նեյրոտրանսմիտերների հետ կամ առանձին։ Բետտա-էնդորֆինը համեմատաբար խորը հետազոտված պեպտիդային նեյրոտրանսմիտերից մեկն է։ Վերջինս կենտրոնական նյարդային համակարգում յուրահատուկ փոխազդեցության մեջ է մտնում Օպիոիդային ընկլաիչների հետ։

Որոշ իոններ և գազեր ևս համարվում են նեյրոտրանսմիտերներ. օրինակ ցինկը, ազոտի միաօքսիդը, ծծմբաջրածինը, ածխածնի մոնոքսիդը։

Ամենից հաճախ հանդիպող նեյրոտրանսմիերը գլուտամատն է, որը գլխուղեղի սինապսների ավելի քան 90 տոկոսում հանդիսանում է որպես խթանիչ։ Մյուս մեծ զանգված կազմող նեյրոտրանսմիտերը գամմա-ամինոկարագաթթուն է՝ թերևս քանակով շատ ավելի քիչ քան քլուտամատը։ Գլխուղեղային բջիջների ավելի քան 90 տոկոսում, որոնք չեն օգտագործում գլուտամատ, ԳԱԿԹ-ն հանդիսանում է արգելակիչ։ Մնացած նեյրոտրանսմիտերները թեև օգտագործվում են շատ քիչ սինապսներում, այնուամենայնիվ կատարում են շատ կարևոր դեր։

Ազդեցություն խմբագրել

Նեյրոտրանսմիտերի միակ ուղղակի ազդեցություննը ռեցեպտորի ակտիվացիան է։ Ուստի՝ նեյրոտրանսմիտերների համակարգի ազդեցության արդյունքը կախված է նեյրոնների միացումներից և ռեցեպտորների կենսաքիմիական հատկություններից։

Ահա մի քանի հիմնական նեյրոտրանսմիտերների օրինակներ.

  • գլուտամատն օգտագործվում է գլխուղեղի և ողնուղեղի խթանիչ բջիջներում։ Վերջինս նաև օգտագործվում է փոփոխվող սինապսներում (ընդունակ են փոփոխել սինապսային ամրությունը)։ Գլուտամատի ավելցուկը կարող է հանգուցել խթանաթունավորման և էպիլեպտիկ նոպայի։ Գլխուղեղում փոփոխվող սինապսները համարվում են հիշողություն պահպանման միավորները։
  • գամմա ամինոկարագաթթուն (ԳԱԿԹ) օգտագործվում է գլխուղեղի և ողնուղեղի հիմնական արգելակիչ սինապսներում։ Բազմաթիվ թմրեցուցիչ դեղանյութեր իրենց ազդեցությունը թողնում են ԳԱԲԹ ռեցեպտորներն ակտիվացնելու շնորհիվ։ Ողնուղեղում գլիցինը հանդիսանում է որպես արգելակիչ նեյրոտրանսմիտեր։
  • Ացետիլխոլինը նյարդամկանային հանգույցների նեյրոտրանսմիտեր է, որը միացնում է մոտոր նյարդերը մկանների հետ։ Կուրարեն պարալիտիկ թույն է որը խցանում է ացետիլխոլինային սինապսները։ Ացետիլխոլին նաև առկա է գլխուղեղի այլ հատվածներում, որտեղ այն փոխազդում է այլ տեսակի ացետիլխոլինային ռեցեպտորների հետ, այդ թվում՝ մուսկարինային և նիկոտինային ռեցեպտորների։
  • Դոպամինը համարվում է մոնոամին նեյրոտրանսմիտեր և գլխուղեղում ունի մի շարք նշանակալի դերեր, այդ թվում մոտորային համակարգի կարգավորման, հաճույքի, և էմոցիոնալ արթնացման մեջ։ Պարկինսոնյան հիվանդությունը կապված է գլխուղեղում դոպամինի պակասի հետ, և շիզոֆրենիան կապված է գլխուղեղում դոպամինի ավելցուկի հետ։
  • Սերոտոնինը այլ մոնոամին նեյրոտրանսմիտեր է։ Վերջինս հիմնականում արտադրվում և առկա է աղիներում (շուրջ 90%), իսկ մնացած զանգվածը գտնվում է կենտրոնական նյարդային համակարգի նեյրոններում։ Սերոտոնինը կարգավորում է տարբեր ֆունկցիաներ. ախորժակ, քուն, հիշողություն, ջերմաստիճան, տրամադրություն, մկանային կծկում, ստրանոթային համակարգ, և էնդոկրինային համակարգ։ Վարկածներ կան որ սերոտոնինը դեր ունի դեպրեսիայի մեջ, քանի որ որոշ դեպրեսիայով հիվանդների մոտ ողնուղեղային հեղուկում և գլխուղեղի հյուսվածքներում սերոտոնինի մետաբոլիտների ցածր քանակ է նկատվում։

Ծանոթագրություններ խմբագրել

  1. «Neurotransmitter» Դորլանդի բժշկական բառարանում
  2. Elias, L. J, & Saucier, D. M. (2005). Neuropsychology: Clinical and Experimental Foundations. Boston: Pearson