Մեկ ազգ, մեկ մշակույթ հիմնադրամ

«Մեկ ազգ, մեկ մշակույթ» հիմնադրամ, ՀՀ կառավարության կողմից հիմնադրված մշակութային, սոցիալական և բարեգործական նպատակներ հետապնդող, անդամություն չունեցող ոչ առևտրային կազմակերպություն։

Դրույթներ, նպատակներԽմբագրել

Հիմնադրամի գործունեության առարկան և նպատակը մշակույթի պահպանման տարածման ու զարգացման համար նպաստավոր պայմանների ստեղծումը և մշակույթի գործիչների սոցիալական պաշտպանության իրականացումն է։

Հիմնադրամի խնդիրներն են՝

 • Հայաստանի Հանրապետությունում և սփյուռքում արվեստի, մշակութային ժառանգության պահպանմանը, տարածմանն ու զարգացմանն աջակցություն
 • Առանձին մշակութային ծրագրերի իրականացմանը և դրանց տարածմանն աջակցություն
 • Մշակույթի բնագավառում ռազմավարական ծրագրերի մշակմանն աջակցություն
 • Միջազգային մշակութային համագործակցության զարգացմանը նպաստում
 • Ստեղծագործական ներուժի վերարտադրմանն աջակցություն
 • Մշակույթի գործիչներին կամ նրանց անապահով ընտանիքներին սոցիալական պաշտպանության աջակցություն
 • Գիտական սեմինարների, համաժողովների, փառատոների անցկացումը և ցուցահանդեսների կազմակերպում
 • Ուսուցման կազմակերպման միջոցով մշակույթի բնագավառի մասնագետների պատրաստումը և վերապատրաստում
 • Տեղեկատվական շտեմարանների և ցանցի ստեղծում
 • Հայաստանի Հանրապետությունում մշակութային զբոսաշրջության զարգացմանն աջակցություն
 • Օրենքով չարգելված այլ գործունեության իրականացում

Հիմնադրամի կառավաումն իրականացնում է 28 անդամից բաղկացած հոգաբարձուների խորհուրդը։

Արտաքին հղումներԽմբագրել