Մելիորացիա (լատիներեն՝ Melioration-բարելավում), կազմակերպչատնտեսական և տեխնիկական միջոցառումների համալիր` ուղղված հիդրոլոգիական, հողային և հողակլիմայական պայմանների բարելավմանը`հողային և ջրային պաշարների օգտագործման արդյունավետությունը բարձրացնելու և բարձրարժեք ու կայուն գյուղատնտեսական մշակաբույսեր ստանալու նպատակով։

Մելիորատորները աշխատանքի ժամանակ

Մելիորացիան սովորական ագրոտեխնիկական միջոցառումներից տարբերվում է մելիորացիայի օբյեկտների վրա երկարատև և ավելի ինտենսիվ ազդեցությամբ։

Հողաբարելավման աշխատանքներն ուղղված են հողի հատկությունների բարելավմանը և արտադրողականության բարձրացմանը։

Մելիորատիվ միջոցառումների հիմնական տեսակներ Խմբագրել

Գոյություն ունեն մելիորացիայի տարբեր տեսակներ, որոնցից յուրաքանչյուրն ընտրվում է` կախված տարածքի և հողի առանձնահատկություններից։

Հիդրոմելիորացիա Խմբագրել

Նախատեսված է ոռոգման, ցամաքեցման, հակասողանքային, հակաէրոզիային և հակասելավային աշխատաքների համար։ Դա զարգացել է շնորհիվ ջրահեռացում կատարելու, որը կարգավորում է խոնավության կուտակման ռեժիմը հողում։

Ջերմային Խմբագրել

Նպատակն է փոխել ջերմային ռեժիմը հողում, որն աճում է հողատարածքի մակերեսի խտացման հաշվին։ Տարածքի ջերմային մելիորացիան իրականացվում է հողի վրա ծառերի հետ կոմպոստային կույտի օգնությամբ։

Կուլտուրտեխնիկական Խմբագրել

Նախատեսում է կատարել աշխատանքի հաջորդ շարքը՝ հողի առաջնային աշխատանք, ելունդների, մամուռների, ավելորդ առարկաների և իրերի հեռացում, աղուտահողերի մշակում և այլ միջոցառումներ։

Քիմիական Խմբագրել

Նպատակն է հողի թթվայնության փոփոխությունը, որը հաճախ օգտագործվում է այն տարածքներում, որտեղ աճում են բանջարային մշակաբույսեր։ Օրինակ՝ բնահողի քիմիական մելիորացիան իրականացվում է հողի թթվայնությունը քչացնելու համար, թույլ ալկալիական միջավայր նախընտրում են բանջարային մշակաբույսերի մեծամասնությունը։

Ոչ սևահողային գոտում ցանկալի է օգտագործել մելիորացիայի այսպիսի տեսակներ՝

  • Գյուղատնտեսական մելիորացիան իրենից ներկայացնում է համալիր աշխատանքներ, որոնք միտված են բարելավելու ֆիզիկական հատկությունները և հողի ռելիեֆը։ Դա հնարավոր է փխրեցման խորը ճանապարհով կամ հողամասի մակերեսի հարթագծումով։
  • Հողաբարելավումը նախատեսված է խոնավության պատշաճ բաշխման, արագացման և մակերեսային հոսքի գրագետ կազմակերպման համար։
  • Կուլտուրատեխնիկական

Դրենաժային համակարգը հողատարածքում Խմբագրել

Ջրահեռացման նպատակը

  1. Հողի պաշտպանությունը փտելու գործընթացից
  2. Հողի Պաշտպանությունը անձրևաջրերի կուտակումից
  3. Հողի Պաշտպանությունը սեզոնային ողողումից

Արտաքին հղումներ Խմբագրել