Մարման դեկրեմենտ, մարման լոգարիթմական դեկրեմենւո (<լատ․ decrementum — փոքրացում, նվազում), գծային համակարգերում տատանումների մարման քանակական բնութագիր։ Մարման դեկրեմենտի կապը մարման ցուցչի (a) և պարբերության (T) հետ արտահայտվում է ɗ = aT առնչությամբ։ Մարման դեկրեմենտի մեծությունը հակադարձ է տատանումների այն թվին, որոնց ընթացքում ամպլիտուդը նվագում է е անգամ։ Մարման դեկրեմենտի բնորոշ արքներն են․ ձայնային տատանողական համակարգինը՝ 0,1, էլեկտրական տատանողական համակարգինը՝ t0,02—0,05, կամերտոնինը՝ 0, 001։