Մատենագրութիւնք (5232, Մատթէոս Ջուղայեցի)

Երևանի Մաշտոցի անվան Մատենադարանում պահպանվող ձեռագիր

Ձեռագրի անվանումը (5232), Երևանի Մաշտոցի անվան Մատենադարանում պահպանվող ձեռագիր, որը «Մաշտոցի անվան ցուցակ ձեռագրացում» (ձեռագրերի ցանկում) ներկայացված է 5232 թվի տակ։ Ձեռագիրը գրվել է 1403 թվականին Թումա դպիր Թավրիզեցի գրիչի կողմից Մատրասա գյուղում (Շիրվան)։ Ստացողը եղել է Ստեփաննոս վարդապետը։ Գրված է թղթի վրա, որը ունի 15x12.5 չափս։ Ձեռագիրը կազմված է 251 թերթից։ Գրված է միասյուն, բոլորգրով։ Ունի կիսախորան, լուսանցազարդ մանրանկարներ։ Կազմը` կաշեպատ տախտակ դրոշմազարդ, աստառը՝ դրոշմազարդ կտավ։ Հիշատակարաններ գրչի՝ 248բ, ստացողի՝ 56ա, 249ա (1404 թ․), հետագայի՝ 249բ (1625 թ․), 251բ[1]։

Մատենագրութիւնք (5232, Մատթէոս Ջուղայեցի)
Գրիչ՝ Թումա դպիր Թավրիզեցի
Ստացող՝ Ստեփաննոս վարդապետ
Տարեթիվ՝ 1403 թվական
Վայր՝ Մատրասա գյուղ
Թերթեր՝ 251
Նյութ՝ թուղթ
Չափս՝ 15x12.5 սմ
Գիր՝ միասյուն, բոլորգիր
Տող 22, 23, 26
Կազմ կաշեպատ տախտակ դրոշմազարդ
Մանրանկարչություն՝ կիսախորան, լուսանցազարդ

ԲովանդակությունԽմբագրել

  • Մեկնութիւն Վեցօրեից, հաւաքումն ի Ղուկասու գլխոյ, Մեկնութիւն Յովհաննու, Քարոզ վասն Յարութեան նաև՝ Յաղագս Աբգարու և առաքելոցն, որ եկին ի Հայս (ԺԷ դ.)։

ԾանոթագրություններԽմբագրել

  1. Հայկական ՍՍՌ Մինիստրների Սովետին առընթեր Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտ «Մատենադարան», Ցուցակ ձեռագրաց Մաշտոցի անվան Մատենադարանի, հ. Բ (խմբ. Լ. Խաչիկյան, Ա. Մնացականյան), Երևան, «Հայկական Գիտությունների Ակադեմիայի Հրատարակչություն», 1970, էջ 63 — 1552 էջ։