Մատեան ողբերգության (5224, Գրիգոր Նարեկացի)

Գրիգոր Նարեկացի, Մատեան ողբերգության (5224), Երևանի Մաշտոցի անվան Մատենադարանում պահպանվող ձեռագիր, որը «Մաշտոցի անվան ցուցակ ձեռագրացում» (ձեռագրերի ցանկում) ներկայացված է 5224 թվի տակ: Ձեռագիրը գրվել է 13-րդ դարում Ստեփանոս, անանունք գրիչների կողմից: Ստացողը եղել է Դավիթ քահանան: Կազմողը եղել է Ավետիս երեցը (1634 թ.): Գրված է թղթի վրա, որը ունի 18x13 չափս: Ձեռագիրը կազմված է 169 թերթից: Գրված է միասյուն, բոլորգրով: Ունի կիսախորան մանրանկարներ: Կազմը` կաշեպատ տախտակ դրոշմազարդ, աստառը՝ դրոշմազարդ կտավ: Հիշատակարաններ գրչի՝ 33ա, 68բ, 80ա, 136ա և այլուր, կազմողի՝ 167ա, 167բ (1634 թ.)[1]:

Մատեան ողբերգության (5224, Գրիգոր Նարեկացի)
Գրիչ՝ Ստեփանոս, անանունք
Ստացող՝ Դավիթ քահանա
Տարեթիվ՝ 13-րդ դար
Թերթեր՝ 169
Նյութ՝ թուղթ
Չափս՝ 18x13 սմ
Գիր՝ միասյուն, բոլորգիր
Տող 16
Կազմ կաշեպատ տախտակ դրոշմազարդ
Մանրանկարչություն՝ կիսախորան

ԲովանդակությունԽմբագրել

  • նաև՝ Վարք Սրապիոնի, Մարիամու Եգիպտացւոյ, Պեղիգեայ։
  • Յովհաննու կրօնաւորի Պատմութիւն Բարագամու և Յովասափու:

ԾանոթագրություններԽմբագրել

  1. Հայկական ՍՍՌ Մինիստրների Սովետին առընթեր Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտ «Մատենադարան», Ցուցակ ձեռագրաց Մաշտոցի անվան Մատենադարանի, հ. Բ (խմբ. Լ. Խաչիկյան, Ա. Մնացականյան), Երևան, «Հայկական Գիտությունների Ակադեմիայի Հրատարակչություն», 1970, էջ 62 — 1552 էջ։