You can of course leave me a message here,
but I am not that often around, so the swiftest way to contact me is
on my Italian Wikipedia talk page

Ամիլկարե ՊոնկիելլիԽմբագրել

  Արված է, You are welcome! --Beko (քննարկում) 16:59, 7 Հոկտեմբերի 2014 (UTC)

Hi from Italy!Խմբագրել

Hi Rei Momo, tomorrow the page will be. --BekoՔննարկում 21:31, 13 Փետրվարի 2015 (UTC)

Մաուրիցիո ՄալվեստիտիԽմբագրել

You're welcome--Աշոտ1997 (քննարկում) 12:27, 14 Փետրվարի 2015 (UTC)

QuestionԽմբագրել

Hi, Rei! I saw the pic in your user page, the description is half translated. Can I translate it to Armenian? :) --Լիլիթ (քննարկում) 15:06, 14 Փետրվարի 2015 (UTC)

Suuuure you can!Խմբագրել

Dear Alex I translated the pic description as well as added the userboxes. If you need anything more just let me know   --Լիլիթ (քննարկում) 17:03, 14 Փետրվարի 2015 (UTC)

Ջիորջիո Դեմետրիո ԳալարոԽմբագրել

Hi dear Rei Momo, I'll create the article in the evening   --Լիլիթ (քննարկում) 10:46, 10 Ապրիլի 2015 (UTC)

  Done, dear Alex :) --Լիլիթ (քննարկում) 13:54, 10 Ապրիլի 2015 (UTC)

Սանտ Անջելո ԼոդիջանոԽմբագրել

Good evening, dear Rei Momo. My deepest condolences to you and your family :( I already translated the article :) --Լիլիթ (քննարկում) 16:06, 15 Հոկտեմբերի 2015 (UTC)

Yes, of course :) --Լիլիթ (քննարկում) 16:14, 15 Հոկտեմբերի 2015 (UTC)
Armenians are Christians. So am I :) Our church is called Armenian Apostolic Church. --Լիլիթ (քննարկում) 16:30, 15 Հոկտեմբերի 2015 (UTC)
No, not at all, dear Rei Momo. That's great! It means that you have met Armenians before :) --Լիլիթ (քննարկում) 16:38, 15 Հոկտեմբերի 2015 (UTC)
Awesome!!! Will be happy to wikihelp you again :) --Լիլիթ (քննարկում) 16:50, 15 Հոկտեմբերի 2015 (UTC)

Hi from ItalyԽմբագրել

Hello, my friend. \ I just want to thank you for your contributions:):----Գարիկ (Խաչատրյան) 16:51, 15 Հոկտեմբերի 2015 (UTC)

Անտոնիո ՆապոլիոնիԽմբագրել

Hi dear Rei Momo․ Fine, thanks, you? Yes, cold and rainy days here as well :( Here is the article in Armenian :) --Լիլիթ (քննարկում) 13:07, 21 Նոյեմբերի 2015 (UTC)

Merry Christmas and Happy 2016Խմբագրել

Thank you dear Rei Momo! Happy New Year and Merry Christmas! May 2016 be a year of peace and prosperity. --Լիլիթ (քննարկում) 18:37, 24 Դեկտեմբերի 2015 (UTC)

Merry Christmas and Happy New Year, dear Rei Momo. --Գարիկ (Խաչատրյան) 07:10, 25 Դեկտեմբերի 2015 (UTC)

Շնորհավոր Նոր Տարի և Սուրբ ԾնունդԽմբագրել

 
Շնորհավոր Ամանոր և Սուրբ Ծնունդ
Հարգելի Rei Momo, շնորհավոր Նոր Տարի և Սուրբ Ծնունդ։ Շնորհակալություն 2015 թվականին Հայերեն Վիքիպեդիայում ակտիվ մասնակցություն ունենալու և բազմաթիվ խմբագրումների համար։ Թող 2016 թվականը բեղմնավոր տարի լինի, միացյալ ուժերով բազմաթիվ որակյալ հոդվածներ գրենք և թող մեր ընթերցողը մեզնից անպակաս լինի։

Little translation on Մաուրիցիո ՄալվեստիտիԽմբագրել

Hi dear Rei Momo. I'm fine, thanks, you?   Done :) --Լիլիթ (քննարկում) 10:42, 25 Մայիսի 2016 (UTC)

Bishop Բաշար ՎարդաԽմբագրել

Hi Rei Momo. I'm fine, thanks, you? Do you mind if I translate the whole English article? --Լիլիթ (քննարկում) 07:14, 14 Հունիսի 2016 (UTC)

Then I'll translate the article this evening or tomorrow :) --Լիլիթ (քննարկում) 09:47, 14 Հունիսի 2016 (UTC)
You are welcome, dear Rei Momo :) --Լիլիթ (քննարկում) 11:20, 15 Հունիսի 2016 (UTC)

Hi, how are you?Խմբագրել

Hi dear Rei Momo. My deepest condolences to the families of all victims of the earthquake. I translated what you asked. --Լիլիթ (քննարկում) 19:15, 9 Սեպտեմբերի 2016 (UTC)

Thank you! You too :) --Լիլիթ (քննարկում) 19:22, 9 Սեպտեմբերի 2016 (UTC)

Happy New YearԽմբագրել

Thank you dear Rei Momo! Happy New Year and Merry Christmas!!! :) --Լիլիթ (քննարկում) 17:05, 29 Դեկտեմբերի 2016 (UTC)

A new picture in Լուիջի Կառլո ԲորրոմեոԽմբագրել

Hi dear Rei Momo! I'm fine, thanks and you? I added the picture in the infobox. Thank you for the invitation! :) --Լիլիթ (քննարկում) 16:25, 8 Սեպտեմբերի 2017 (UTC)

Thanks Rei Momo! If I'm around Caselle Landi at that time, I'll visit you :) --Լիլիթ (քննարկում) 10:02, 9 Սեպտեմբերի 2017 (UTC)

Just a picture on Մաուրիցիո Մալվեստիտի pageԽմբագրել

Hi Rei Momo! The same here. I translated the caption Thank you too! --Լիլիթ (քննարկում) 03:54, 14 Նոյեմբերի 2017 (UTC)

Hi Rei Momo! Just created the article about Egidio Miragoli. Have a nice day! :)--Լիլիթ (քննարկում) 10:35, 18 Նոյեմբերի 2017 (UTC)
I wrote an e-mail to you, Rei Momo :)--Լիլիթ (քննարկում) 13:38, 18 Նոյեմբերի 2017 (UTC)
Good morning, Rei Momo! I have received the photos and answered you 2 days ago. Just saw that my email has returned. Please check it once again. --Լիլիթ (քննարկում) 09:57, 22 Նոյեմբերի 2017 (UTC)